ELEKTRONSKI SERVISI ZA FISKALIZACIJU

Pristupanje, prijavljivanje i korišćenje ESF

KORISNIČKO UPUTSTVO

Elektronski servisi za fiskalizaciju

Sve podatke o prometu (dnevni i periodični izveštaji) pretražujete i preuzimate u Elektronskom servisu za fiskalizaciju.

Korišćenjem Elektronskog servisa za fiskalizaciju možete upravljati svim značajnim aktivnostima vezanim za eFiskalizaciju.

Koristite Elektronski servisi za fiskalizaciju za obavljanje administrativnih poslova i praćenje osnovne poslovne administracije.

Između ostalog možete da:

 • pregledate sve izdate fiskalne račune
 • pregledate ukupne iznose po poslovnom prostoru i svakom bezbednosnom elementu
 • nadgledate nivo aktivnosti svakog poslovnog prostora i bezbednosnog elementa
 • nadgledate nivo usklađenosti (da li Vaši računi stižu u bazu podataka Poreske uprave) na tri nivoa:
  • neprispeli računi na nivou PIB-a
  • neprispeli računi za svaki poslovni prostor
  • neprispeli računi za svaki bezbednosni element

Prijavljivanje na elektronske servise za fiskalizaciju

Na Elektronske sevise za fiskalizaciju (ESF) možete se prijaviti na dva načina:

 • Preko portala ePorezi
 • Preko veb-pregledača, koristeći bezbednosni element prodajnog mesta na pametnoj kartici

Prijava preko portala ePorezi

 1. Pristupite portalu ePorezi (https://eporezi.purs.gov.rs/) pomoću svog Kvalifikovanog elektronskog sertifikata,

 2. Kliknite na dugme PODNESI PRIJAVU i unesite PIN-kod u predviđeno polje.

 3. Nakon pokretanja internet pregledača sa liste izaberite poreskog obveznika klikom na dugme IZABERI.

 4. U sekciji Izbor Prijave sa ponuđene liste izaberite ESF - Pristup elektronskom sistemu za fiskalizaciju klikom na dugme IZABERI.


  Izbor prijave

 5. Kada se otvori ESF izvršite potvrdni kod (engl. CAPTCHA) za proveru. Nakon provere, prijavljeni ste u ulozi ovlašćene osobe za izabrani PIB.


  CAPTCHA

 6. Klikom na dugme Pošalji, pristupa se ESF.

  NAPOMENA
  Ukoliko se na Elektronske servise za fiskalizaciju prijavite preko portala ePorezi, neće Vam biti dostupna opcija za izdavanje fiskalnih računa preko ESF-a.


Prijava pomoću bezbednosnog elementa (pametna kartica)

Ako se prijavite pomoću pametne kartice, imaćete neograničen pristup funkcijama ESF-a, što vam omogućava da:

Koraci za prijavu pomoću bezbednosnog elementa su sledeći:

 1. Pristupite Elektronskim servisima za fiskalizaciju otvaranjem https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/ u pregledaču na računaru.

 2. INFORMACIJA

  Testirano u sledećim pregledačima za korisnike Windows operativnog sistema:

  • Google Chrome - verzija 61.0.3163.100 (preporučen pregledač)

  • Microsoft Edge - 40.15063.674.0

 1. Ekran dobrodošlice će se otvoriti sa korisnim linkovima, predlozima i parametrima za podešavanje


Dobrodošli na ESF

 1. Pre prijave možete podesiti vreme nakon kojeg ćete biti automatski odjavljeni u slučaju neaktivnosti.

Podešavanje vremena prijave

 1. Da biste se prijavili na servise, kliknite na Prijavi se.
NAPOMENA
Pre nego što nastavite, proverite da li je čitač kartica priključen na računar i da li je ubačena pametna kartica. Ako imate više čitača kartica, uverite se da je pravi izabran.
Ako ste korisnik Mac računara (Catalina OS i novije verzije) i vaš uređaj ne može da prepozna spoljni čitač pametnih kartica, pokušajte da instalirate OpenSC 20.0.


Prijava na ESF

 1. U novom prozoru moraćete da izaberete sertifikat - izaberite onaj na listi koji prikazuje naziv obveznika u koloni Predmet (engl. Subject) i SUF Issuing CA u koloni Izdavač (engl. Issuer), a zatim kliknite U redu (engl. Ok):
NAPOMENA
Ako imate više bezbednosnih elemenata (pametnih kartica) za isti poslovni prostor, možete ih identifikovati na listi tako što ćete proveriti prva 4 znaka njihovog JID-a (JID za svaku pametnu karticu ste dobili u poresko sanduče od SUF).


Izbor sertifikata

 1. Nakon toga, u novom prozoru će se tražiti da unesete PIN kod za vašu pametnu karticu. Unesite PIN i kliknite OK za nastavak:
NAPOMENA
Imate najviše 5 pokušaja da unesete tačan PIN kod. Nakon toga, Vaša pametna kartica će biti zaključana.


 1. Kada unesete ispravan PIN kod, automatski ćete biti prijavljeni na početnu stranicu Vašeg profila na Elektronskim servisima za fiskalizaciju.

Vaša ESF početna stranica

Odjavljivanje

Kada se odjavite ili se automatski odjavite zbog neaktivnosti, morate slediti ova uputstva:

 • Ako želite da nastavite sa korišćenjem Elektronskih servisa za fiskalizaciju:

  • Potpuno zatvorite pregledač (i u normalnom i u anonimnom režimu)
  • Ponovo otvorite pregledač
  • Ponovo se prijavite
 • Ako ne želite da nastavite:

  • Potpuno zatvorite pregledač (i u normalnom i u anonimnom režimu)
  • Izvadite pametnu karticu iz čitača

Odjavljivanje

Korišćenje Elektronskih servisa za fiskalizaciju

Nakon što uspešno završite proces uvođenja u eFiskalizaciju i prijavite se, možete početi da koristite servise za praćenje i ažuriranje vaših poslovnih podataka.

Početna strana

Vaša početna stranica je centralno mesto za praćenje poslovne administracije i pristup svim funkcijama ovog servisa.

Početna strana prikazuje sledeće informacije:

 • Ukupan iznos prodaja - ukupan iznos svih računa vrste Promet Prodaja koji ste izdali
 • Broj računa - ukupan broj svih izdatih računa
 • Ukupan iznos poreza - ukupan iznos poreza obračunatog za račune Promet Prodaja
 • % poslovnih prostora koji se nisu javili u poslednja 24č - procenat Vaših poslovnih prostora na kojima nije uspostavljena internet komunikacija sa sistemom Poreske uprave u poslednja 24 časa.
INFORMACIJA
Ako neki poslovni prostor nije javio u poslednja 24 časa, to znači da u tom periodu pametne kartice ili PFX digitalni sertifikati izdati za taj prostor nikada nisu korišćeni za izdavanje fiskalnih računa, prijavljivanje na Elektronske servise za fiskalizaciju ili za primanje komandi za L-PFR od Poreske uprave.

 • % neprispelih računa po poslovnom prostoru - procenat računa (od ukupnog broja svih računa koje ste izdali) koji nisu dospeli u bazu podataka Poreske uprave. Ako računi nedostaju na više poslovnih prostora, ovaj procenat će biti prosečna vrednost svih njih.

 • % poslovnih prostora koji imaju neprispele račune - procenat Vaših poslovnih prostora (od svih Vaših poslovnih prostora) na kojima nedostaju računi (izdati računi koji nisu stigli u bazu podataka Poreske uprave)

NAPOMENA
Koristite informacije u poljima % neprispelih računa po poslovnom prostoru i % poslovnih prostora koji imaju neprispele račune da biste pratili da li vaši izdati računi stižu do baze podataka Poreske uprave. Ponekad postojanje neprispelih računa može biti uzrokovano samo privremenim kvarom na internetu.
Međutim, ako primetite dugotrajne probleme sa slanjem računa u bazu podataka ili da izdajete fiskalne račune s netačnim vremenom, Vaša je odgovornost da to prijavite Poreskoj upravi.
Takođe, ako koristite L-PFR, vi ste odgovorni za održavanje njegovog operativnog stanja i morate rešiti sva pitanja vezana za rad L-PFR-a u saradnji sa svojim dobavljačem.

 • Poslovni prostori koji se nisu javili u poslednja 24č - spisak svih Vaših poslovnih prostora koji se nisu javili Poreskoj upravi (vidi prvu napomenu gore) 24 sata ili duže, sa podacima kada su poslednji put ostvarili internet komunikaciju. Lista prikazuje samo poslovne prostore sa aktivnim bezbednosnim elementima.

 • Broj neprispelih računa po poslovnom prostoru - spisak svih Vaših poslovnih prostora koji imaju neprispele račune, sa tačnim brojem neprispelih računa za svaki poslovni prostor.

NAPOMENA
Možete kliknuti na bilo koji naziv poslovnog prostora iz odeljka Poslovni prostori koji se nisu javili u poslednja 24č i Broj neprispelih računa po poslovnom prostoru da biste pristupili stranicama sa informacijama specifičnim za te poslovne prostore.

 • Informacije o registraciji - osnovni podaci koji se koriste za registraciju obveznika u sistemu poreskih organa
 • Adresa sedišta - adresa Vašeg poslovnog sedišta
 • Autorizovane osobe - osnovni podaci o autorizovanim osobama za Vaš PIB

Početna strana

Odeljak za administraciju

Odeljak za administraciju je mesto gde možete da obavljate standardne administrativne zadatke, kao što su:

 • pregled vaših poslovnih prostora, bezbednosnih elemenata ili autorizovanih osoba, i
 • podnošenje zahteva za dodatne bezbednosne elemente, opoziv bezbednosnog elementa ili obnovu bezbednosnog elementa

Administracija

Odeljenje za administraciju sastoji se od četiri pododeljka:

 1. Zahtevi za izdavanje bezbednosnih elemenata
  Ovaj odeljak Vam omogućava da pregledate sve Vaše zahteve za izdavanje bezbednosnih elemenata.

 2. Poslovni prostori
  Na stranici Poslovni prostori možete videti listu svih svojih poslovnih prostora.

 3. Obnove
  Sekcija Obnove je mesto gde možete pratiti sve bezbednosne elemente koji su blizu isteka roka trajanja i upravljati njihovim obnavljanjem.

 4. Autorizovane osobe
  Ovaj odeljak Vam omogućava da vidite listu autorizovanih osoba za određeni PIB, uz navedene osnovne podatke.

  Računi

  Odeljak Računi Vam omogućava da pretražujete sve izdate račune i pregledate potecijalne greške na izdatim računima.

  Filter računa vam omogućava da lako pronađete račune koje ispunjavaju željene kriterijume (osnovna pretraga), ili čak da pronađete posebne račune ili male grupe računa sa vrlo preciznim kriterijumima pretraživanja (napredna pretraga).

  Osnovno pretraživanje

  Filter osnovnog pretraživanja omogućava vam brzo pretraživanje i popis svih računa na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Tip transakcije - Prodaja ili Refundacija

  • Vrsta računa - Promet, Predračun, Kopija, Obuka ili Avans

  • Datum i vreme izdavanja - kada izvršeno digitalno potpisivanje računa (vreme na PFR servisu)


  Osnovna pretraživanja

  Možete da koristite opciju Poništi filtere da biste otkazali sve prethodne filtere (u slučaju da želite da primenite nove).

  NAPOMENA
  Ova radnja poništava samo filtere za pretragu - rezultati Vaše prethodne pretrage (računi) neće nestati sve dok ponovo ne kliknete Traži.

Napredna pretraga

Za preciznije pretraživanje računa, možete koristiti filter Napredna pretraga i suziti rezultate pretraživanja.

Da biste pristupili ovim opcijama pretraživanja, kliknite na Napredna pretraga u okviru za filtriranje.


Napredna pretraga

Padajući meni će prikazati dodatne filtere za pretragu:

 • Broj računa na PFR-u servisu - pretražujte račune prema njihovom automatski generisanom PFR broju
 • ID kupca - pretražite račune koji sadrže identifikaciju kupca
 • Opciono polje kupca - pretražite račune prema informacijama unesenim u opciono polje kupca
NAPOMENA
ID kupca i Opciono polje kupca su opcione informacije pri izdavanju računa. Ako ti podaci nisu uneti prilikom izdavanja određenog računa, nećete moći da koristite ove filtere za njegovo pronalaženje.


 • JID koji je zahtevao fiskalizaciju - pretražite račune prema JID-u vaše pametne kartice/digitalnog sertifikata koji je zahtevao potpisivanje računa
NAPOMENA
Kada se prijavite sa pametnom karticom (bezbednosni element), filter JID koji zahtevao fiskalizaciju neće nuditi više opcija. Umesto toga, prikazaće samo JID bezbednosnog elementa na toj pametnoj kartici.


 • JID koji je potpisao fiskalizaciju - pretraži račune prema JID-u sertifikata bezbednosnog elementa koji je obezbedio digitalni potpis
NAPOMENA
Ako koristite L-PFR, sertifikat bezbednosnog elementa koji je obezbedio digitalni potpis nalazi se na vašoj pametnoj kartici (JID koji je zahtevao fiskalizaciju i JID koji je potpisao fiskalizaciju će biti isti). Međutim, ako koristite V-PFR, sertifikat bezbednosnog elementa koji je obezbedio digitalni potpis integrisan je u V-PFR (JID zahteva i JID potpisao će se razlikovati).


 • Kasir - pretražujte račune prema identifikaciji kasira
NAPOMENA
Identifikacija kasira je opciona informacija pri izdavanju računa. Ako taj podatak ne unesete prilikom izdavanja računa, nećete moći da koristite ovaj filter.


 • Brojač računa - pretraži račune po brojaču računa
 • Status računa - pretražujte račune po statusu koji im je dodeljen nakon što ih je analizirao sistem Poreske uprave
NAPOMENA
Korišćenje filtera Status računa Bma omogućava da identifikujete sve svoje račune koje je sistem Poreske uprave označio kao nevažeće ili problematične.


Rezultati pretrage

Bez obzira da li ste koristili osnovnu ili naprednu pretragu, rezultati će biti navedeni ispod obrasca za pretragu. Ovo je primer pretraživanja Promet Prodaje rezultati:


Rezultati pretrage

NAPOMENA
Ako niste odabrali nijedan kriterijum pretraživanja, rezultati pretraživanja će prikazati SVE račune ikada izdate.
Takođe, ako ste se prijavili na ESF pomoću bezbednosnog elementa (pametne kartice), rezultati će uključivati samo račune izdati pomoću tog bezbednosnog elementa (pametne kartice).

Da biste koristili podatke o računima u drugim aplikacijama, možete ih izvesti kao JSON ili XML datoteke.

Detalji računa

Ako želite da pregledate posebne podatke o vašim računima, kliknite na Detalji pored bilo kog računa na listi.

Svaki račun ima nekoliko kartica sa detaljima računa za prikaz detalja, internih podataka ili žurnala, kao i nekoliko dostupnih radnji sa računom koji vam omogućavaju da dalje koristite određeni račun.

Kartice sa detaljima o računuKartice sa detaljima o računu vam omogućavaju da pregledate sve relevantne informacije o određenom računu.


Kartice sa detaljima o računu

Račun - ova kartica prikazuje sve osnovne informacije o računu


Kartica račun

Status računa - ova kartica prikazuje interne podatke o računu koji se šalju u bazu podataka Poreske uprave


Status računa

Žurnal - ova kartica prikazuje vizuelni prikaz stvarnog računa koji je dat kupcu.


Žurnal

Dostupne radnje sa računomDostupne radnje nalaze se iznad kartica sa detaljima o računu.


Dostupne radnje sa računom

NAPOMENA
Broj dostupnih radnji varira u zavisnosti od vrste računa. Na primer, ne možete kopirati ili refundirati račun koji je već kopiran.

Štampanje računa

Kliknite ovde da vidite kako da odštampate račun
Opcija **Štampaj** vam omogućava da odštampate određeni račun.
 • Prvo, novi prozor će Vam ponuditi opcije za štampanje kao isečak ili račun

 • Nakon toga, samo podesite opcije štampanja i kliknite na polje Štampaj.


Opcija za štamšanje


Kopiranje računa

Kliknite ovde da vidite kako da kopirate račun
Opcija **Napravi kopiju** vam omogućava da kreirate kopiju određenog računa.
 • Prvo će se u novom prozoru zatražiti potvrda.

Opcija **Napravi kopiju**

 • Da bi se izvršila fiskalizacija računa, pojaviće se još jedan prozor sa zahtevom da se potvrdi Vaša autentifikacija. Samo koristite isti sertifikat kao kada se prijavljujete na servis i kliknete U redu.

Zahtev za autentifikaciju

 • Kopija računa će se automatski kreirati.


Refundiranje računa

Kliknite ovde da vidite kako da refundirate račun
Opcija **Refundiraj ceo iznos** vam omogućava da izdate račun Refundacija za ceo iznos na određenom računu.
 • Prvo će se u novom prozoru zatražiti potvrda.

Refundiranje kasa-računa

 • Da bi se izvršila fiskalizacija računa, pojaviće se još jedan prozor sa zahtevom da se potvrdi Vaša autentifikacija. Samo koristite isti sertifikat kao i kada se prijavite na servis i kliknete U redu.

 • Račun za refundaciju će automatski biti kreiran.


Slanje računa e-poštom

Kliknite ovde da vidite kako da pošaljete račun e-poštom
Opcija **Pošalji e-poštom** omogućava Vam da pošaljete određeni račun kupci putem e-pošte.
 • Prvo unesite važeću adresu e -pošte na koju želite da pošaljete račun i kliknite Naredna.

Opcija **Pošalji e-poštom**

 • Zatim ponovo unesite istu adresu e-pošte radi potvrde i kliknite Pošaljite račun.

Pošaljite kasa-račun

 • Poruka o uspešnom slanju će se pojaviti na vrhu stranice.

Kasa-račun poslat e-poštom

Lokalno iščitavanje

Sekcija za lokalno iščitavanje vam omogućava da uspešno izvršite lokalno iščitavanje vašeg bezbednosnog elementa na pametnoj kartici.

Otpremi račune


Ako vaš L-PFR ne može uspostaviti vezu sa sistemom Poreske uprave ili nema internet konekciju, svoje pakete za iščitavanje (izdati računi) možete otpremiti u Poresku upravu putem Elektronskih servisa za fiskalizaciju.
NAPOMENA
Da biste ručno otpremili račune morate ih preuzeti sa svog L-PFR-a na mikro SD karticu ili USB fleš disk. Paketi za iščitavanje moraju imati .json ekstenziju.

Početni koraci


 1. Prijavite se na svoj nalog na Elektronskim servisima za fiskalizaciju
 2. Priključite USB fleš disk u računar ili postavite mikro SD karticu u čitač kartica

Otpremanje kasa-računa


Kliknite na Lokalno iščitavanje na vrhu stranice i izaberite Otpremi račune sa padajućeg menija.


Otpremanje kasa-računa

Da biste započeli otpremanje, kliknite na Izaberi datoteke. Imajte na umu da komprimovane datoteke neće biti prepoznate.


Izaberi datoteke

Pretražite spoljnu memoriju (USB fleš disk ili SD karticu) da biste izabrali pakete za iščitavanje koje želite da otpremite.


Spoljna memorija

Traku napretka možete koristiti za praćenje napredovanja otpremanja.

NAPOMENA
Trajanje otpremanja zavisi od broja odabranih paketa za iščitavanje i brzine vaše internet veze.


Ako su podaci svih datoteka ispravni, oni će se odmah učitati i videćete poruku Dobro obavljeno!.

Ako jedna ili više datoteka ne uspeju, videćete poruku Otpremanje nije dovršeno sa opcijom da pokušate ponovo da otpremite račune koji nisu otpremljeni.

Ako problem i dalje postoji, možete ukloniti te datoteke (račune) iz reda za otpremanje.

Ako želite da preuzmete komande za svoj L-PFR, kliknite na link Preuzmi komande.

Preuzmi komande


Kao deo procesa lokalnog iščitavanja, nakon što otpremite pakete za iščitavanje (izdate račune), Vaš bezbednosni element mora da dobije dokaz iščitavanja iz sistema Poreske uprave, kao potvrdu da svi računi izdati tim bezbednosnim elementom zapremljeni u bazi podataka Poreske uprave.

Takođe, Vaš L-PFR mora biti upoznat sa trenutnim poreskim stopama koje se koriste u vašoj zemlji. Iz tog razloga, svaki put kada dođe do promene sistema poreskih stopa, L-PFR treba da primi ova ažuriranja.

I dokaz iščitavanja i ažuriranje poreskih stopa dobijaju se od Poreske uprave u obliku datoteka sa podacima koje se nazivaju komande.

Ako vaš L-PFR ne može uspostaviti vezu sa sistemom Poreske uprave] ili nema internet konekciju, možete ručno preuzeti komande na svoj L-PFR.

Da biste to uradili, kliknite na Lokalno iščitavanje i izaberite Preuzmi komande iz padajućeg menija.


Lokalno iščitavanje - Preuzmi komande

Na prvoj kartici (Identifikacija) morate uneti JID bezbednosnog elementa za koji trebate izvršiti lokalno iščitavanje. Zatim kliknite Naredna.


Unesi JID

Informacije o poslovnom prostoru (ime i adresa) automatski će se učitati na sledećoj kartici (Informacije o poslovnom prostoru). Uverite se da sve tačno i ponovo kliknite Naredna.


Informacije o poslovnom prostoru

Da biste preuzeli komande, sve što treba da uradite je da kliknete na Komande za inicijalizciju ili Neizvršene komande, i preuzimanje će početi odmah.

NAPOMENA
Ako prvi put koristite svoj L-PFR uređaj, morate ga pokrenuti preuzimanjem komandi za inicijalizaciju. Ako je vaš L-PFR već inicijalizovan, možete preuzeti neizvršene komande.


Neizvršene komande

Da biste dovršili proces, kliknite Kraj.

NAPOMENA
Prenesite preuzete komande na svoj L-PFR koji je povezan sa bezbednosnim elementom za koji vršite lokalno iščitavanje.

Otpremi status komandi


Svaki put kada vaš L-PFR primi nove komande, mora da vrati potvrdnu poruku sistemu Poreske uprave u vidu statusa komandi.

Ako vaš L-PFR ne može uspostaviti vezu sa sistemom ili nema internet konekciju, možete ručno otpremiti status komandi.

Da biste to uradili, kliknite na Lokalno iščitavanje i izaberite Otpremi status komandi iz padajućeg menija.


Otpremi status komandi

Kopirajte datoteku sa statusom komandi sa vašeg L-PFR-a na USB fleš disk ili mikro SD karticu.

Imate dve opcije kako možete da otpremite datoteku rezultata komandi Elektronskih servisa za fiskalizaciju:

 • prevucite datoteku sa statusom komandi - otvorite lokaciju na USB fleš diska / mikro SD kartice i prevucite datoteku u označeno područje, ili

 • kliknute na označeno područje i potražiti datoteku na spoljnoj memoriji (USB Fleš / mikro SD kartica)

Izdavanje računa

Za izdavanje fiskalnih računa putem Elektronskih servisa za fiskalizaciju (ESF), možete da koristite odeljak Izdavanje računa na servisu.

NAPOMENA
Da biste izdavali račune preko Elektronskih servisa za fiskalizaciju morate se prijaviti na servis pomoću bezbednosnog elementa izdatog na pametnoj kartici.

Izdavanje računa

NAPOMENA
Servis Izdavanje računa ne skladišti podatke o računu niti koristi kolačiće, zato pazite da ne osvežite stranicu dok još uvek unosite podatke o novom računu. Ako to uradite, nepovratno ćete izgubiti već unete podatke.

Kreiranje računa

U gornji deo obrasca dodajte sledeće osnovne podatke:

Kasir - (opciono) ako je potrebno, unesite svoju identifikaciju kasira

ID kupca - jedinstvena identifikacija kupca, obavezno samo u određenim situacijama

Opciono polje kupca - identifikacija namene za kou račun služi, obavezno samo u određenim situacijama

Vrsta računa - podrazumevana postavka je Promet, ali možete da izdate i račun vrste Obuka ili Predračun

Vrsta transakcije - podrazumevana postavka je Prodaja, ali možete da izdate i račun tipa Refundacija

Način plaćanja - izaberite način plaćanja za ovu transakciju

Referentni broj - obavezno samo prilikom izdavanja refundacija, kopije ili računa Promet Prodaja koji se nadovezuje na prethodno uplađeni avans - mora se uneti u propisanom formatu

Referentno vreme - (opciono) PFR vreme originalnog računa na koji se referencira


Referentno vreme

Dodavanje artikala


Da biste dodali artikle na računu, jednostavno popunite ostatak obrasca i kliknite Dodaj artikal.

Za dodavanje dodatnih artikala ponovite isti postupak dok ne dodate sve artikle koje želite da se nađu na računu.

GTIN - (opcionalno) unesite GTIN artikla

Naziv artikla - stvarni naziv artikla

Količina - unesite količinu po komadu ili po težini

Jedinična cena - unesite jediničnu cenu artikla

NAPOMENA
Ako prilikom stvaranja računa primenjujete bilo kakve popuste na artiklu, morate navesti vrednost snižene cene po jedinici, nakon što su svi popusti obračunati i primenjeni.

Ukupran iznos - ova vrednost se automatski izračunava na osnovu Količine i Jedinične cene

Odaberi porez - u zavisnosti od vrste artikla, izaberite odgovarajući porez koji se primenjuje

Obriši artikal - ako želite da unesete različite vrednosti umesto one koje ste uneli, jednostavno kliknite na Obriši artikal

Dodaj artikal - klikom na "Dodaj artikal", unos se automatski dodaje na tabeli računa ispod.


Dodaj artikal

Svi dodati artikli biće navedeni u donjoj tabeli:


Dodati artikli

Ako želite da promenite količinu artikla, kliknite na njegovu količinu i direktno je promenite. Nova ukupna vrednost kupovine biće automatski izračunata kada pritisnete Enter na tastaturi.


Promena količine artikla
NAPOMENA
Ako ste uneli nevažeće vrednosti za ostala polja (GTIN, naziv artikla, cena itd.), moraćete da uklonite artikal iz tabele računa, a zatim ga ponovo dodate.

Ako želite da uklonite sve artikle iz tabele, kliknite na Obriši sve.

NAPOMENA
Ako potpuno obrišete tabelu, moraćete ponovo da dodate artikle.

Dovršite račun


Kada dodate sve potrebne artikle u tabelu računa, kliknite na dugme Napravi račun.

Pojaviće se novi prozor sa zahtevom da potvrdite radnju.


Napravi račun

NAPOMENA
Ako izdajete račun u razvojnom okruženju za dobavljače ESIR ili L-PFR proizvoda, pojaviće se još prozor za unos PAK koda odabranog sertifikata.

Unesi PAK


Da biste izvršili fiskalizaciju računa, sa padajuće liste sertifikta odaberite isti sertifikat kao kada ste se prijavili na Elektronske servise za fiskalizaciju i kliknite OK.

NAPOMENA
Ako se lista sa dostupnim sertifikatima ne pojavi, zatvorite internet pregledač (ako koristite režim pregledača inkognito, zatvorite samo tu stranicu, a ako koristite režim normalnog pregledača zatvorite sve) i pokušajte da izdate ponovo račun. Ako ovo ne pomogne, kontaktirajte podršku Poreske uprave za pomoć.Potvrdite sertifikat

Nakon uspešnog kreiranja računa, otvoriće se stranica računa koja prikazuje žurnal fiskalnog računa i nekoliko dostupnih radnji: Štampaj, Napravi kopiju, Refundiraj ceo iznos, Pošalji e-poštom i Napravi novi račun.

Odavde možete takođe lako napraviti sledeći račun klikom na Napravi novi račun.


Napravi novi račun

Problemi sa fiskalizacijom računa


Kliknite ovde da pročitate o potencijalnim problemima sa fiskalizacijom računa

Ponekad ćete prilikom fiskalizacije računa (pogledajte Dovrši račun iznad) možda videti poruku o grešci Stranica sa slikom računom se ne može napraviti. Razlog za ovu poruku je taj što nije prepoznat sertifikat za potvrdu fiskalizacije.

Ako dobijete ovu poruku, morate da zatvorite pregledač (ako koristite režim pregledača inkognito, zatvorite samo tu stranicu, a ako koristite režim normalnog pregledača, zatvorite sve) i ponovo se prijavite na Elektronske servise za fiskalizaciju (ESF).


Stranica sa slikom računom se ne može napraviti

Postoji nekoliko različitih scenarija zašto se to može dogoditi:

 • Izabrali ste pogrešan sertifikat sa liste dostupnih sertifikata (morate da izaberete isti sertifikat koji ste koristili za prijavljivanje na ESF)

Pogrešan sertifikat sa liste dostupnih

 • Prilikom fiskalizacije računa kliknuli ste Otkaži (engl. Cancel) umesto U redu (engl. Ok)

Otkazano umesto potvrđeno

 • Prekinuta je komunikacija između vaše pametne kartice, čitača pametnih kartica i uređaja koji ste koristili za izdavanje računa

Ako poruku o grešci nije uzrokovao neki od gore navedenih scenarija, problem se ne odnosi na funkcionalnost Elektronskih servisa za fiskalizaciju. U tom slučaju morate se obratiti kontakt servisu Poreske uprave prijaviti problem.

Sekcija za obaveštenja

Sekcija za obaveštenja je mesto gde ćete primati važne poruke od poreske uprave.

Kada primite novo obaveštenje, pored naziva sekcije pojaviće se broj.

Možete kliknuti na Obaveštenja i izabrati novu poruku koju želite da pročitate.

Poruka će se otvoriti na novoj stranici sa tačnim vremenom i datumom kada je poslata.

Sve poruke su sačuvane. Ako ikada poželite da ponovo pročitate poruku, možete da kliknete na Obaveštenja i izaberete Čitaj sva obaveštenja da biste otvorili listu svih dobijenih obaveštenja.

Izveštaji ESIR Calculus Kase

Ne postoji obaveza štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja iz Kase. Izveštaji koji su dostupni iz ESIR Calculus Kase su informativnog karaktera i možete ih koristiti radi poređenja izveštaja o prometu preuzetih sa Elektronskog servisa za fiskalizaciju.

Presek stanja sa Kase

Za štampu pregleda "Presek stanja" prvo završite ili poništite započeti račun klikom na dugme "Poništi (F3)" a zatim kliknete na dugme "Pazar (F8)" da otvorite dijalog prozor Pregled po sredstvima plaćanaja kase, potvrdite opciju "Period" pa kliknite na dugme "Pregled". Za štampu presekastanja kliknite na dugme a "Presek stanja".

Dnevni izveštaj sa Kase

Za štampu pregleda "Dnevni izveštaj" potvrdite opciju "Radni dani" pa kliknite na dugme "Pregled". Za štampu pregleda kliknite na dugme "Dnevni izveštaj".


U ovom prozoru nije moguće promeniti datum, period i kasu jer je ulogovan samo jedan kasir. Presek stanja, Dnevni izveštaj i Periodični izveštaj na štampi imaju specifikaciju pazara po sredstvima plaćanja i rekapitular poreza po PDV stopama.

KORISNO JE ZNATI
Iz programa Prodavnica, "Dnevni izveštaj" i "Periodični izveštaj" možete generisati ukoliko iz glavnog menija alikacije birte Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. "Dnevni izveštaj" generišete kada je čekirano "Radni dani" a "Periodični izveštaj" i "Presek stanja" kada je čekirano "Period".