CALCULUS KASA - PROGRAM PRODAVNICA

Uputstvo za vođenje finansijkog i robno-materijalnog knjigovodstva u maloprodaji

KORISNIČKO UPUTSTVO

Prodavnica

Nabavka

CALCULUS PRAVILO
Posle evidentiranja nabavke obavezno zatvorite program "Kasa" i ponovo se prijavite kako bi se inicirale eventualne promene u cenovniku (novi artikal ili promena cena).

Prodaja

Upravljanje zalihama

CALCULUS PRAVILO

Praćenje zaliha

SAVET
Za tekuće stanje zaliha u prodavnici u koje ulazi ostvarena prodaja sa kase potrebno je da u filteru prozora "Lager liste" potvrdite ček polje "Prod. sa kase i restorana", (klikni na sliku).

Magacin

Upravljanje zaposlenima

Analitika prodaje

Presek stanja

Iz programa Prodavnica, "Presek stanja" možete generisati ukoliko iz glavnog menija aplikacije birate Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. "Dnevni izveštaj" potvrdite ček polje "Period" i postavite tekući datum i vreme do kojeg želite da vidite promet Kase.

Dnevni izveštaj

Iz programa Prodavnica, "Dnevni izveštaj" možete generisati ukoliko iz glavnog menija aplikacije birate Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. "Dnevni izveštaj" generišete kada je čekirano "Radni dani".

Periodični izveštaj

Iz programa Prodavnica, "Periodični izveštaj" možete generisati ukoliko iz glavnog menija aplikacije birate Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. Za "Periodični izveštaj" čekirajte "Period".

Program lojalnosti

Prenos podataka

Transfer podataka o prodaji sa Kase u bazu

Kada je baza koju koristi ESIR Calculus Kasa ujedno i glavna baza firme (tzv. centralna baza), na kraju radnog dana i zatvaranja Kase potrebno je pustiti "Prenos sa kase". Ovaj prenos sa kase će kreirti sledeća robno-knjigovodstvena dokumenta:

  • Izlaznu kalkulaciju maloprodaje kojom će se po potrebi kreirati izlazne nivelacije i nivelisati cene ukoliko su davani popusti na Kasi;
  • IKM će kreirati i otpremnicu koja će ažurirati stanja na magacinskim karticama prodajnog objekta;
  • Nalog blagajne za uplatu za finansijsko zaduživanje blagajne preduzeća.
Transfer podataka se obavlja iz prozora "Prenos sa kase" do kojeg dolazite iz glavnog menija programa "Prodavnica: Osnovni podaci → Prenos sa kase", (vidi sliku).

Transfer podataka o prodaji sa Kase u bazu

U datumska polja Od i Do unesite datum ili period za koji pokrećete transfer podataka sa ESIR Calculus Kase. Iz padajuće liste polja "Vrsta kalk.:" birajte vrstu izlaznu kalkulaciju maloprodaje, iz padajuće liste polja "Vrsta kalk.pov.:" birajte vrstu izlaznu kalkulaciju maloprodaje - povrat, iz padajuće liste polja "Vrsta blag.:" birajte vrstu blagajne za uplatu, i iz padajuće liste polja "Prodavnica:". birajte prodajni objekat za koji se pokreće transfer, pa kliknuti na dugme "Očitavanje".

Potvrdite polje za potvrdu "Štampa:" ukoliko želte da omogućite štampanje dnevnog izveštaja prodaje i unesite broj kopija dnevnog izveštaja.

Po završenom transferu u bazi su formirani svi izabrani dokumenti. Ukoliko je na datum transfera bilo povrata robe u Kasu, program će za te povrate napraviti dokument "Izlazna kalkulacija maloprodaje – povrat" kojim se vraća roba na stanje.

Kreirane dokumente "Izlazna kalkulacija maloprodaje" i "Izlazna kalkulacija maloprodaje – povrat" možete pregledati u programima Prodavnice i Trgovina ako iz glavnog menija birate "Dokumenti → Otvori → Izlazna kalkulacija maloprodaje" i "Dokumenti → Otvori → Izlazna kalkulacija maloprodaje - povrat". Dokument "Nalog blagajne za uplatu" možete proveriti biranjem opcije iz glavnog menija programa Prodavnica: "Dokumenti → Otvori → Finansijska operativa → Nalog blagajne za uplatu".

Transfer podataka iz Kase u drugu bazu preko brze replikacije

U slučaju da je organizaciona struktura firme takva da prodajna mesta koriste ESIR Calculus Kasu i lokalnu bazu, dok centrala firme koristi ERP Calculus12 sa centralnom bazom podataka, tada se razmena podataka između baze za Kasu i centralne baze podataka odvija preko tzv. brze replikacije.

Na kraju radnog dana, kada se odštampa dnevni izveštaj i zatvori Kasa, potrebno je uraditi eksport podataka iz lokalne baze za Kasu za centralu bazu podataka. Eksport podataka se obavlja iz prozora "Komunikacija sa registar kasama" do kojeg dolazite iz glavnog menija programa "Prodavnica: Osnovni podaci → Registar kase", (vidi sliku).

Prozor za brzu replikaciju

Po otvaranju dijalog prozora "Komunikacija sa registar kasama" unesite datum za koji se vrši transfer, potvrdite opciju "Razmena" i opciju "← Iz kase". Nakon toga unesite u polje "Putanja" putanju do foldera za razmenu, iz padajuće liste polja "Dokument" birajte izlazni dokument prodaje, izlazni dokumnet povrata birate iz padajuće liste polja "Povrat" i iz padajuće liste polja "Nalog blagajne" birajte nalog blagajne. Obavezno selektujte prodajno mesto ili više njih i kliknite na dugme "Transfer" da pokrenete eksport podataka o prodaji za selektovana prodajna mesta.