CALCULUS KASA - INSTALACIJA

Uputstvo za instalaciju programa Calculus12 i Calculus Kasa ver.950/2022.A

KORISNIČKO UPUTSTVO

Instalacija C12 - uvod

Calculus Kasa (ESIR) je elektronski sistem za izdavanje računa i predstavlja:

 • Osnovni elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) koji podržava sledeće vrste računa: Promet Prodaja, Promet Refundacija, Kopija Prodaja, Kopija Refundacija, Predračun Prodaja, Predračun Refundacija, Obuka Prodaja i Obuka Refundacija, Avans Prodaja i Avans Refundacija.
 • Softver za integraciju sa softverskim ili hardverskim lokalnim procesorima fiskalnih računa (LPFR), kao i za integraciju sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa (VPFR) Poreske Uprave.
 • Podržava buduća unapređenja i zahteve od strane Poreske uprave i sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF).
Calculus Kasa ver.950/2022.A" je programska komponenta ERP Calculus 12 softverskog paketa. ERP Calculus 12 možete instalirati na bilo koji računar koji već koristite ili nov pod uslovom da ga pokreće Windows operativni sistem novije generacije (Windows 7, 8, 10 ili 11). To može biti kancelarijski računar, radna stanica, server, računar POS kase, ...

Elektronski fiskalni uređaj (EFU), pored programa Calculus Kasa ver.950/2022.A, obavezno sadrži još i procesor fiskalnih računa (PFR) i bezbednosni element (BE).

Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) možete nabaviti od nezavisnih proizvođača i distributera. U ponudi su softverski i hardverski L-PFR npr. (Proud Source IT, RCL Syst, 2D Soft). Softverski L-PFR za Windows OS instalirate kao i svaki drugi softver na bilo koji računar sa Win OS. Hardverski L-PFR priključujete prema uputstvu proizvođača.

Sve odobrene L-PFR možete pogledati na sajtu poreske uprave u registru odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Bezbednosni element (BE) izdaje Poreska uprava u formi kartice sa čipom (ICC ili IC kartice). U sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF), svaka pametna kartica je personalizovana za konkretnog poreskog obveznika i konkretni poslovni prostor. Pametne kartice se koriste za čuvanje bezbednosnih elementa poreskih obveznika.

Da preuzmete uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa kliknite na ovaj link.

Program (ESIR) Calculus Kasa ver.950/2022.A je spreman za rad kada se na računar priključe sledeće hardverske komponente:

 • čitač elektronskih kartica za bezbednosni element (BE)
 • štampač fiskalnih računa - preporučuje se termalni sa rolnom (Galeb - GNF-350, GNF-330 i G10-Seiko, Star TSP6654IIU-24 i TSP143IIIU)

Kod izbora štampača važno je da štampač ima mogućnost da štampa račun sa čitljivim QR kodom - termalni i laserski štampač. QR kod u sistemu eFiskalizacije sadrži prikaz verifikacione URL adrese i u okviru sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF) se koristi za proveru odštampanih računa.

Ostale hardverske komponente čine standardnu opremu na prodajnom mestu kao što su skeneri bar kodova, fioke za novac, POS terminali, štampači etiketa, displeji za kupce, ...

Instalacija Calculus Kase

Instalaciona procedura zahteva pristup sistemskim folderima Windows-a, tako da instalaciju možete pokrenuti samo sa nalogom koji ima dodeljena administratorska prava. Ako Vaš nalog nema administratorska prava, na OS Windows Server-u 2003, instalaciju možete pokrenuti sa "Run as ...", a na Visti, Windows Server-u 2008 i Windows-u 7, 8, 10 i 11 operativnim sistemima će sam ponuditi da pokrenete instalaciju sa drugim korisničkim nalogom ili ga možete pokrenuti sa "Run as administrator".

NAPOMENA
Obratite pažnju na to da na Visti i novijim Windows-ima, ako je isključen UAC (User Account Control), komanda "Run as administrator" nema nikakvog efekta, iako je Windows nudi i pokreće program.

Preporučujemo Vam da prilikom pokretanja instalacije budete povezani na Internet. U tom slučaju, program "CalculusSetup.exe" će proveriti da li na sajtu postoji novija verzija od vaše trenutne. Ako instalacija detektuje novu verziju na sajtu, ponudiće da se ona automatski i preuzme. Instalacija će preuzeti i nadogradnju ukoliko postoji za verziju koju preuzimate sa interneta.

NAPOMENA
Uz instalaciju Calculus12 kompletno se instalira i Sybase SQL Anywhere 12, PowerBuilder Runtime i, samo ako nisu instalirani, Micorosft .NET Framework 2.0 SP2 i Microsoft .NET Framework 4.0.

Preuzimanje instalacije

Procedura preuzimanja:

Tok instalacije

Procedura instalacije:

 • Zatvorite sve otvorene aplikacije na Vašem računaru i pokrenite proces istalacije dvoklikom na fajl Calculus12Setup.exe.
 • U siguronosnom dijalog prozoru prihvatite instalaciju.
 • U pozdravnom dijalog prozoru potvrdite taster "Napred".
 • Pročitajte ponuđeni "Dogovor o pravu korišćenja" i ukoliko se slažete sa uslovima potvrdite taster "Prihvatam".
 • Sledeći dijalog prozor Vam nudi proveru postojanja nove verzije programa Calculus 12 na matičnom sajtu. Ukoliko ste upravo preuzeli instalacioni fajl sa navedene Internet adrese nema potrebe za proverom. U tom slučaju Vi imate najnoviju verziju progama. Za nastavak procesa instalacije potvrdite taster "Napred".
 • Izborom zakonske regulative određujete državu po čijim će se zakonima voditi poslovanje kompanije.
 • U ovom slučaju je to Republika Srbija. Za nastavak procesa instalacije potvrdite taster "Napred". U dijalog prozoru za način instalacije izaberite "Standardna instalacija" i potvrdite taster "Instaliraj".
 • Ovaj način instalacije sadrži i sistemske komponente koje mogu uticati na rad nekih programa ukoliko koriste iste sistemske komponente.
 • Za nastavak potvrdite taster "Uredu".
 • Posle pregleda instaliranih sistemskih komponenti potvrdite taster "Instaliraj".
 • Sačekajte dok se program Calculus 12 instalira. Instalacija može potrajati nekoliko minuta.
 • Na kraju potvrdite ili otkačite instalaciju prečica za pokretanje programa na radnoj površini i za brzo pokretanje na liniji poslova.
 • Za kraj instalacije potvrdite taster "Kraj".
 • Obavljena instalacija zahteva restartovanje računara pre pokretanja programa. Za restart računara potvrdite taster "Da".
 • Sačekajte da se računar ponovo pokrene i klikom na prečicu "Calculus12" na Vašoj radnoj površini pokrenite APLIKACIONI MENI.
CALCULUS VIDEO
Kompletnu proceduru preuzimanja sa veb sajta i instalacije možete pogledati u video prilogu ERP Calculus 12 | Preuzimanje i instalacija.

YOUTUBE VIDEO
Proceduru preuzimanja sa veb sajta i instalacije možete pogledati i na YouTube ERP Calculus 12 | Preuzimanje i instalacija Calculus 12 softvera.

Instaliranjem Calculusa 12, uspešno ste instalirali na Vaš računar elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) Calculsu Kasa ver.950/2022.A, koji ćete posle licenciranja koristiti na prodajnom mestu (POS) kao jednu od tri sastavne komponente elektronskog fiskalnog uređaja (EFU). Pored licencirane Calculus kase, koristićete i program Prodavnica koji pedstavlja Back Office vašeg prodajnog objekta. Sledeći korak je licenciranje prodajnog mesta, koje će obaviti Calculus servisna služba ili ovlašćeni Calculus zastupnik.

Licenciranje

Posle preuzimanja i uspešne instalacije možete testirati do 30 dana sve programe ERP Calculus 12 paketa osim programa Calculus Kasa ver.950/2022.A, koji se NE može pokrenuti i koristiti ukoliko nije eFiskalizovan.

Dok ste u procesu pribavljanja sertifikata i bezbednosnog elementa BE od Poreske uprave, možete iskoristit to vreme da u Calculus unesete sve potrebne podatke za rad sa kasom. Za konfiguraciju i unos inicijalnih podataka i pravilno funkcionisanje kase koristite program "Prodavnica" koji je sastavna komponenta ERP Calculus 12 softvera, a koji ste uspešno instalirali u prethodnom koraku. Po potrebni dostupne su i ostale aplikacije - "Osnovni podaci", "Trgovina", Proizvodnja", ...

Fazu testiranja možete prekinuti u svakom trenutku tako što ćete se registrovati kao novi korisnik. Da biste se registrovali, otvorite aplikaciju "Prodavnica" i iz glavnog menija birajte "Opcije → Zastia-Licenca". Proverite da li ste povezani na Internet i kliknite na dugme "On line licenca" (vidi sliku).

Učitaj sliku

Pocedura će otvoriti veb stranicu za licenciranje Calculus softvera. U prvo polje "Serijski broj:" biće automatsku unet prvi deo serijskog broja preuzet iz programa. Unosute podatke Vaše firme, odnosno firme koja će biti nosilac UGOVORA, tj. na koju će glasiti računi za zakup softvera.

U polje za naziv baze "Baza (*):" unesite NAZIV FIRME čiji će se poslovni podaci knjižiti (vidi sliku).

Učitaj sliku

Nakon nekoliko trenutaka dobićete kontrolni kod koji sada treba uneti ili sa Copy-Paste preneti u predviđena polja za unos kontrolnog broja u Calculus aplikaciju. Uverite se da je kontrolni kod pravilno unet u aplikaciju i kliknite na dugme "Potvrdi".

Preuzimanje nadogradnje i dodataka

Ukoliko ste već naš partner i korisnik Calculus-a, potrebno je da dovedete Vašu verziju programa i baze na aktuelnu (tekuću) verziju koja se u tom momentu nalazi na Calculus veb stranici. Pored instalacionog fajla za nadogradnju, preuzmite i instalacioni fajl sa dodacima na tekuću verziju ukoliko je objavljen na sajtu. Procedura preuzimanja:

Tok instalacije nadogradnje i dodataka

ARHIVA !!!
Pre nego pokrenete proceduru nadogradnje ili instalacije dodataka OBAVEZNO arhivirajte sve Vaše baze podataka!!!.

Procedura instalacije nadogradnje i dodataka:

 • Posle arhiviranja baza podataka zatvorite sve otvorene aplikacije na Vašem računaru i pokrenite proces istalacije dvoklikom na fajl Calculus12Upgrade.exe.
 • U siguronosnom dijalog prozoru prihvatite instalaciju.
 • U pozdravnom dijalog prozoru potvrdite taster "Napred".
 • Pročitajte ponuđeni "Dogovor o pravu korišćenja" i ukoliko se slažete sa uslovima potvrdite taster "Prihvatam".
 • Izborom zakonske regulative određujete državu po čijim će se zakonima voditi poslovanje kompanije.
 • U ovom slučaju je to Republika Srbija. Za nastavak procesa instalacije potvrdite taster "Napred".
 • U dijalog prozoru za način instalacije izaberite "Standardna instalacija" i potvrdite taster "Instaliraj".
 • Sačekajte dok se nadogradnja Calculusa 12 instalira. Instalacija može potrajati nekoliko minuta.
 • Na kraju potvrdite ili otkačite instalaciju prečica za pokretanje programa na radnoj površini i za brzo pokretanje na liniji poslova.
 • Za kraj instalacije potvrdite taster "Kraj".
 • Posle instalacije nadogradnje potrebno je da pokrenete nadogradnju (upgrade) svih Vaših baza podataka. Ukoliko odmah želite da bazu dovedete na novu verziju, kliknite na "YES".
 • Unesite lozinku admin baze - predefinisana lozinka je "admin". Ukoliko ste menjali lozinku admin baze, unesite tu lozinku.
 • Ozvori će se dijalog prozor "Promena verzija baze (Upgrade)". Kliknite na dugme "Upgrade za obe baze" kako bi se istovremeno ažurirale radna i admin baza.
 • Sačekajte da se upgrade baza završi i kliknite na dugme "Izađi". Pokrenite aplikacioni meni kako biste proverili da li je program nadograđen na novu verziju preuzetu sa Calculus veb stranice.
 • Pokrenite bilo koju Calculus12 aplikaciju kako biste se uverili da je uspešno završena nadogradnja baze podataka.
CALCULUS VIDEO
Kompletnu proceduru preuzimanja nadogradnje i dodataka sa veb sajta i instalacije možete pogledati u video prilogu ERP Calculus 12 | Preuzimanje i instalacija nadogradnje i dodataka.

YOUTUBE VIDEO
Proceduru preuzimanja nadogradnje programa sa veb sajta i instalaciju možete pogledati i na YouTube ERP Calculus 12 | Preuzimanje i instalacija nadogradnje i dodataka.

Nadogradnjom Calculusa 12 i baza podataka na najnoviju verziju programa i baze, uspešno ste instalirali na Vaš računar NOVU kasu - elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) Calculsu Kasa ver.950/2022.A, koji ćete posle licenciranja koristiti na prodajnom mestu (POS) kao jednu od tri sastavne komponente elektronskog fiskalnog uređaja (EFU). Pored licencirane Calculus kase, koristićete i program Prodavnica koji pedstavlja Back Office Vašeg prodajnog objekta. Sledeći korak je licenciranje prodajnog mesta, koje će obaviti Calculus servisna služba ili ovlašćeni Calculus zastupnik.

Struktura direktorijuma

Sistem foldera i datoteka Calculus 12 se instalira u sistemske foldere Windows-a: Program Files, Application Data i Documents. U svakom od sistemskih foldera kreira se osnovna putanja Calculus\Calculus12 (u značenju: proizvodjac_softvera\programski_paket). Budući da se sistemski folderi Windows-a razlikuju kod različitih verzija operativnog sistema (Windows 7, 8.1, 10, 11, ...) i kod 32-bitnog i 64-bitnog Windows-a, ovde ćemo navesti putanje za karakteristične verzije:

Windows 7 32-bit (isto za Windows Server 2008, ...):
Biblioteke programa:
X:\Program Files\Calculus\Calculus12
Programske datoteke:
X:\ProgramData\Calculus\Calculus12
Korisničke datoteke:
X:\Users\Public\Documents\Calculus\ Calculus12

Windows 7 64-bit (isto za Windows Vista, Windows Server 2008, ...):
Biblioteke programa:
X:\Program Files (x86)\Calculus\Calculus12
Programske datoteke:
X:\ProgramData\Calculus\Calculus12
Korisničke datoteke:
X:\Users\Public\Documents\Calculus\ Calculus12

Windows 10 64-bit (isto za Windows 11):
Biblioteke programa:
X:\Program Files (x86)\Calculus\Calculus12
Programske datoteke:
X:\ProgramData\Calculus\Calculus12
Korisničke datoteke:
X:\Users\Public\Documents\Calculus\ Calculus12

Public\Documents\Calculus\Calculus12 sadrži radne datoteke programa kojima možete pristupiti - (baze podataka, INI datoteke, datoteke posebnih izveštaja, biblioteke štampi za firme i slike koje idu uz štampe, ...). Nad ovim folderom svaki korisnik ima puno pravo pristupa, i to:

 1. Configuration – Sadrži konfiguracione (INI) datoteke (npr. user.ini, pop97.ini itd) i licencne datoteke.
 2. Database – Baze podataka.
 3. DatabaseBackup – Arhive baza podataka.
 4. DatabaseReplication – Namenjen je ze prenos podataka između baza (replikaciju). Sadrži podfoldere Configuration, Export i Import (zamena za dosadašnje PrenosK, PrenosS i PrenosU).
 5. DatabaseTools – Namenjen je za razne pomoćne datoteke, prečice i alatke za bazu, npr. za prečice za startovanje baza podataka, servisa i sl.
 6. DataTransfer – Namenjen je za datoteke za uvoz i izvoz podataka, npr. za učitavanje izvoda, snimanje datoteka za poresku upravu i sl.
 7. Documents – Namenjen je za razne eksterne dokumente koji se koriste u programu.
 8. Pictures – Namenjen je za razne slike koje se koriste u programu (artikli, radnici, ...).
 9. PrintForms – Namenjen je za biblioteke štampi i prateće slike za pojedine firme.
 10. SpecialOperations – Namenjen je za posebne operacije (specifične SQL, BAT i druge datoteke za pojedine firme, za komunikaciju sa raznim uređajima, kasama, vagama itd).
 11. SpecialReports – Namenjen je za datoteke posebnih izveštaja (spakovane datoteteke izveštaja i Excel datoteke za izvoz izveštaja).

Navedeni folderi se kreiraju tokom instalacije programa, u folder \Configuration\ se instaliraju početne INI datoteke, a u folder \Database\ početne baze podataka. Svi ostali folderi su posle instalacije prazni. Ovi folderi i datoteke su dalje namenjeni isključivo korisniku i više se nikada ne modifikuju (npr. nadogradnjom programa).

Konfigurisanje inicijalnog fajla pop97.ini

Za ispravan rad ESIR Calculus Kase ver.950/2022.A neophodno je uneti inicijalne parametre u glavni inicijalizacioni fajl pop97.ini (ekstenzija je .ini) u blok [OPCIJE KASE] i [SISTEM].

Inicijalizacioni fajl se nalazi na putanji:

C:\ Users\Public\ Documents\ Calculus\ Calculus12\ Configuration\ pop97.ini

Otvorite pop97.ini programom Beležnica (Notepad) ili nekim drugim TXT editorom. Preporučujemo da koristite Notepad++. Instalacioni fajl Notepad++ editora možete preuzeti sa matičnog sajta:

https://notepad-plus-plus.org/downloads/.

1. Blok [OPCIJE KASE] može sadržati sledeće parametre:

[OPCIJE KASE]

Runtime=C:\POS2SDC\RunTime\
RunSoftcode=softcode
Exe=POS2SDC.exe
RunFromCalculus=D
CloseFromCalculus=N
To=C:\POS2SDC\ExchData\SDC_Inp\
From=C:\POS2SDC\ExchData\SDC_Out\
Arh=C:\POS2SDC\ExchData\Archive\
Vreme=20000
TrgovinaCekaKasu=120000
AutoKopijaPovrata=D
;PrefiksBLNALU=BU
;Stampa=A4
;BezStampeNakonFisk=D
;Logo=D

VAŽNO
Ako parametar ima ispred ; (tačka-zarez) znači da je podrazumevano isključena.

2. Blok [SISTEM] može sadržati sledeće parametre:

[SISTEM]
Start2X_trgovacka_kasa=X
TrgovinaStartujeKasu=D
TrgovinaCekaKasu=60000
TrgovinaZatvaraKasu=D

Parametr Start2X_trgovacka_kasa može imati vrednost D; N; X.

D – dozvoljava da se program Kasa iz Trgovine pokrene dva puta
N - ne dozvoljava da se program Kasa iz Trgovine pokrene dva puta
X - kada se iz Trgovine klikne na "Fiskalizuj" program proveri da li je kasa otvorena pa je otvori i traži unos PIN-a a zatim učita stavke fakture u račun da bi ga fiskalizovao, pa se nakon fiskalizacije program Kasa minimizuje i osluškuje sledeće pozivanje iz programa Trgovina. Ako je program Kasa već starotvan, kada dobije signal da je poslata faktura na fiskalizaciju on se maksimizuje i popuni račun.

Parametr TrgovinaStartujeKasu može imati vrednost D; N.

D – dozvoljava da se program Kasa automatski pokrene prilikom fiskalizacije fakture iz programa Trgovina
N - ne dozvoljava da se program Kasa automatski pokrene prilikom fiskalizacije fakture iz programa Trgovina

Parametar TrgovinaCekaKasu predstavlja vreme u milisekundama koliko će program Trgovina čekati odgovor od programa Kasa. Vreme treba podešavati u skladu sa okruženjem (različite brzine računara i interneta).

Parametr TrgovinaZatvaraKasu može imati vrednost D; N.

Kombinacije parametara "Start2X_trgovacka_kasa" i "TrgovinaStartujeKasu"

 • Start2X_trgovacka_kasa=X i TrgovinaStartujeKasu=D

  Start2X_trgovacka_kasa=X znači da kasa ne može biti startovana 2 puta ali za razliku od parametra N neće izaći poruka sa obaveštenjem da to nije moguće što u kombinaciji sa drugim parametrom TrgovinaStartujeKasu=D znači da će trgvina uvek pokušavati da otvori kasu ali se to neće dogoditi i korisnik neće dobiti nikakvu poruku. Kasa će biti startovana samo prvi put i dok se ne zatvori, ona će osluškivati trgovinu i aktivirati se kada joj bude poslata faktura na fiskalizaciju. Na kraju rada treba zatvoriti tu kasu koja je otvorena.

 • Start2X_trgovacka_kasa=N i TrgovinaStartujeKasu=D

  Isto kao i Start2X_trgovacka_kasa=X i TrgovinaStartujeKasu=D samo što će sada pri svakom pokušaju fiskalizacije iz trgovine izlaziti porukda da kasa ne može biti startovana dva puta (naravno ako je već startovana prvi put i nije zatvorna).

  Prvi put će trgovina otvoriti kasu normalno a svaki sledeći put će pokušavati i izlaziće poruka.

  To ne znači da ona otvorena (minimizovana) kasa neće raditi svoj posao i osluškivati i aktivirati se kada dobije fakturu za fiskalizovanje. Sve radi isto samo izlazi poruka.

 • Start2X_trgovacka_kasa=N i TrgovinaStartujeKasu=N

  Ova kombinacija se koristi kada se želi da se kasa startuje ručno za trgovinu i pokrene u tom modu i minimizuje. To se uradi na početku dana i zatim se ode u trgovinu i sve vreme odande radi.

  Trgovina ne pokušava da otvori kasu jer očekuje da je ona otvorena i samo komuniciraju razmenom podataka. Kada kasa dobije fakturu na fiskalizaciju, aktivira se, onda se u njoj uradi F8 i F9 i kada završi minimizuje se a trgovina vrati poruku o uspešnoj ili neuspešnoj akciji.

 • Start2X_trgovacka_kasa=D i TrgovinaStartujeKasu=N

  Dozvoljeno je da se kasa otvori 2x, prvi put za rad u kasi kao kasir a drugi put za trgovinu u minimizovanom režimu. Tada korisnik može da otvori trgovinu i prelazi iz aplikacije Kasa u Trgovinu menjajući aplikacije. Na statusnoj liniji se nalaze 2 kase i 1 trgovina. Vizuelno je izdvojena ova za trgovinu sa tamnijom pozadinom. Kada se iz kase izdaju računi sve radi standardno, onda se ona minimizuje ili se klikne na trgovinu pa tamo kuca faktura koja će na naplati otvoriti onu drugu kasu da bi se račun fiskalizovao i tako u krug. Ovo je za korisnike koji žele da na istom računaru rade i klasičnu maloprodaju i iz trgovine kucaju fakture a neće za to da koriste pravljenje fakture iz modula kasa.

 • Start2X_trgovacka_kasa=X i TrgovinaStartujeKasu=N

  Isto kao Start2X_trgovacka_kasa=N i TrgovinaStartujeKasu=N. Start2X_trgovacka_kasa=X i TrgovinaStartujeKasu=N se koristi kada se želi da se kasa startuje ručno za trgovinu i pokrene u tom modu i minimizuje. To se uradi na početku dana i zatim se ode u trgovinu i sve vreme odande radi.

 • Start2X_trgovacka_kasa=D i TrgovinaStartujeKasu=D

  Ova kombinacija nema smisla jer će i korisnik moći sam da otvara kasu više puta a i trgovina će je otvarati svaki put kad se klikne na naplati.
TRIK
Sa copy/paste prebacite gore navedene parametre (plavo) u pop97.ini fajl pa zatim po potrebi postavite vrednosti parametara na one koje odgovaraju okruženju. Suvišne parametre obrišite. Detaljan opis parametara se nalazi u tabeli „Opis parametara Calculus Kase ver.950/2022.A“

TABELA: OPIS PARAMETARA CALCULUS KASE ver.950/2022.A

R.B.

PARAMETAR

OPIS

NAPOMENA

1.

Runtime=
C: \ POS2SDC \ RunTime \

primer putanje kada je EFU kompletno instaliran samo na jednom personalnom računaru (ESIR + POS2SDC + LPFR + BE)

Može i da se koristi Runtime promenljiva i kada nije sve na jednom računaru, u tom slučaju će gađati neku lokaciju na mreži ili mapiranu kada se radi preko RDC

2.

RunSoftcode=softcode

lozinka za pokretanje POS2SDC iz ESIR-a Calculus Kasa

3.

Exe=POS2SDC.exe

aplikacija POS2SDC

Napomena: Tačke 1, 2 i 3 su parametri za pokretanje POS2SDC iz Calculus Kase

4.

RunFromCalculus=D

ESIR Calculus Kasa pokreće POS2SDC

(D = DA; N = NE )

5.

CloseFromCalculus=N

ESIR Calculus Kasa zatvara POS2SDC

(D = DA; N = NE )

6.

To=
C: \ POS2SDC \ ExchData \ SDC_Inp \

podrazumevana POS2SDC putanja za snimanje komunikacionog .csv fajla iz ESIR-a (Calculus Kase)

Obavezan

7.

From=
C: \ POS2SDC \ ExchData \ SDC_Out \

podrazumevana POS2SDC putanja za snimanje .csv, .txt i ostalih odgovora iz POS2SDC u ESIR (Calculus Kasa)

Obavezan

8.

Arh=
C: \ POS2SDC \ ExchData \ Archive \

podrazumevana putanja za čuvanje svih poslatih i primljenih .csv i ostaliih fajlova

Obavezan

9.

Vreme=10000

vreme odziva (vreme čekanja na odgovor od POS2SDC)

20000 je maksimalno vreme čekanja na odziv POS2SDC

  10.

AutoKopijaPovrata=D

automatski se formira novi račun vrste Kopija nakon formiranja računa vrste Povrat. Jedino štampa takvog računa vrste Kopija sadrži liniju za potpis kupca

(D = DA; N = NE )

11.

PrefiksBLNALU=BU

koristi se za veb prodaju, ovo je prefiks naloga blagajne za uplatu koji će se automatski kreirati na osnovu načina plaćanja unetih u račun, nakon fiskalizacije tog računa

Ako se ne koristi parametar se izostavlja.

12.

Stampa=A4

fiskalni račun se uvek štampa u A4 formatu prilikom fiskalizacije, bilo da je fiskalizacija iz Kase ili iz Trgovine

Ako se ne koristi parametar se izostavlja.

13.

BezStampeNakonFisk=D

Prilikom fiskalizacije iz Trgovine (Web Shop) ne štampa se račun nakon fiskalizacije. Štampa se iz faktura i šalje kao PDF kupcu na e-mail

(D = DA; N = NE )

14.

Start2X _ trgovacka _ kasa=X

Parametar dozvoljava ili ne dozvoljava da se program Kasa iz Trgovine pokrene dva puta ili da ode u satus osluškivanja (X).

D= DA

N = NE

X = OSLUŠKUJE

15.

Logo=D

Promenljiva Logo ako je D znači da se fiskalni račun za kasu (8cm) štampa sa logom veličine 7 x 2 cm u header-u i footeru.

D = fiskalni račun je širine 8cm

Naziv loga za heder je:"logokasa.bmp"

Naziv loga za futer je:"footerkasa.bmp"

16.

TrgovinaCekaKasu=120000

Veme u milisekundama koliko će trgovina da čeka kasu da fiskalizuju. Podrazumevano je 2 minuta ali to na bržim računarima treba smanjivati po potrebi.

Vreme od trenutka kada se klikne na fiskalizuj iz trgovine, pa sve do trenutka kada se u kasi posle F9 ne završi kompletna fiskalizacija i kasa minimizuje i vrati fokus trgovini. Ako se to dogodi u 2 minuta, trgovina javlja da li je fiskalizovana faktura ili nije. Ako se to dogodi nakon 2 minuta izađe poruka da nema informacije da li je faktura fiskalizovana a ona može biti fiskalizovana a možda i ne. Ako pokušaju ponovo da fiskalizuju fiskalizovanu dobiće obaveštenje da to ne mogu jer je već fiskalizovana, a ako nije, moći će da pokrenu ponovo postupak fiskalizacije.

Konfigurisanje inicijalnog fajla user.ini

Za automatsko logovanje u ESIR Calculus Kasu ver.950/2022.A iz programa "Trgovina" unesite inicijalno korisničko ime i lozinku u inicijalizacioni fajl user.ini (ekstenzija je .ini) u blok [TKasa].

Inicijalizacioni fajl se nalazi na putanji:

C:\ Users\Public\ Documents\ Calculus\ Calculus12\ Configuration\ user.ini

Otvorite user.ini programom Beležnica (Notepad) ili nekim drugim TXT editorom. Preporučujemo da koristite Notepad++. Instalacioni fajl Notepad++ editora možete preuzeti sa matičnog sajta:

https://notepad-plus-plus.org/downloads/.

1. Blok [TKasa] može sadržati sledeće parametre:

[TKasa]

UserIdFiskFakt=marko
PasswordFiskFakt=marko
JID=E2FPPHE7

VAŽNO
Blok i parametri unose se u ini fajl user.ini.

Promenljive UserIdFiskFakt i PasswordFiskFakt određuju username i lozinku onog Kasira koji se automatski poziva pri otvaranju Kase iz Trgovine (pri fiskalizaciji Faktura). Drugim rečima, sada može svako sa svojim username-om da ulazi u Trgovinu, ali svako ko je ulogovan u Trgovinu i ko hoće da fiskalizuje Fakturu pomoću ovih promenljivih će pokretati Kasu sa nekim drugim userom (u ovom primeru „marko“). Ovim se skraćuje vreme podešavanja programa, pošto se u ovom slučaju samo podešava user „marko“ da bude kasir i da koristi Kasu.

Promenljiva JID služi da kada firma ima više naplatnih mesta na jednoj istoj organizacionoj jedinici sa različitim JID-ovima i služi da bi se na jednom računaru postavio JID sa kojim taj računar tj. to fizičko naplatno mesto radi i proverava se prilikom otvaranja Kase iz programa Trgovina. Za samu Kasu ovaj parametar nije bitan jer će kasa prijaviti grešku prilikom povezivanja sa LPFR-om ali program Trgovina ne može da odredi koje naplatno mesto da pozove za svoju fiskalizaciju.

Konfigurisanje inicijalnog fajla tkasa.ini

Inicijalizacioni fajl se nalazi na putanji:
C:\Users\Public\Documents\Calculus\Calculus12\Configuration\tkasa.ini

[TKasa]
JID=FYAU9GE4

Ukoliko se unese, ovaj parametar sadrži JID koji će se uvek koristiti kada se sa tog računara logujete na bilo koje naplatno mesto, nezavisno od JID-a koji je definisan na naplatnom mestu kome pristupate. Služi da bi se vezalo naplatno mesto za svoj LPFR i JID. Npr. firma ima 4 naplatna mesta u objektu i kasiri žele da šetaju od kase do kase, tj. da naplaćuje svoju prodaju na prvom računaru koji je slobodan, a da to ide na njegovo naplatno mesto koje je otvorio na početku radnog dana i ceo dan ili smenu radi na njemu, a fizički je za računar na kome radi vezan drugi LPFR i druga kartica čiji PIN zna, da može da fiskalizuje tu svoje račune. Na taj način 4 kasira otvore svoje kase na početku radnog dana na bilo kom računaru i posle mogu da na drugom računaru uđu u Kasu sa svojim korisničkim imenom na svoje već otvoreno naplatno mesto i fiskalizuju sa drugim JID-om.

Greške tokom instalacije

Rešavanje mogućih problema tokom instalacije:

 • Proverite da li vaš sistem ispunjava minimalne tehničke i programske uslove.
 • Ponovo pokrenite računar.
 • Budite sigurni da vaš Windows nalog ima sva administratorska prava.
 • Zatvorite sve otvorene programe, uključujući programe za zaštitu od virusa.
 • U operativnom sistemu Windows izaberite karticu "Aplikacije" iz "Menadžera poslova" i zatvorite sve otvorene programe.
 • Ponovite instalaciju.