CALCULUS KASA - REGISTRACIJA

Uputstvo za prijavu poslovnog prostora i naručivanje bezbednosnog elementa

KORISNIČKO UPUTSTVO

Registracija na Sistem za upravljanje fiskalizacijom


Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) predstavlja ključni/centralni integrisani sistem kompletnog sistema eFiskalizacije, koji se nalazi na serverima Poreske Uprave (PU). Namena je da prihvata, obrađuje i čuva fiskalne račune svih obveznika fiskalizacije. Sadrži naprednu analitičku platformu (NAP), automatizuje obradu fiskalnih računa, vrši analize i kreira profile ponašanja poreskih obveznika, kreira izveštaje po različitim upitima (PDF dokumenta), koja su osnov za knjiženje PDV-a, kao i za dnevne i periodične fiskalne izveštaje.

Sve ovo podrazumeva registraciju adrese prodajnog objekta, izdavanje digitalnih sertifikata i bezbednosnog elementa. U najkraćem, potrebno je da:

 • registrujete adrese svakog prodajnog objekta;
 • podnesete zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa (BE) za svako naplatno mesto na kome ćete fiskalizovati prodaju, bilo u maloprodajnim objektima, bilo za web prodaju. Bezbednosne elemente izdaje Poreska uprava za obveznika fiskalizacije kako je to opisano u ovom uputstvu;
 • obezbediti čitač bezbednosnog elementa;
 • obezbedite štampač fiskalnih računa za svako naplatno mesto (možete se opredeliti i za neki od modela štampača iz naše ponude);
Nakon toga, potrebno je da nam pošaljete sve JID kodove koje ste dobili od Poreske uprave kako bismo Vam obezbedili neophodne LPFR licence za potpisivanje fiskalnih računa i povezivanje sa poreskom upravom, posle čega možemo pokrenuti postupak licenciranja prodajnog mesta.
Calculus sastanak
Kada budete obezbedili i instalirali sve što je gore navedeno, molimo pozovite Calculus prodajni sektor na 065 22 33 511, ili pišite na softver@calculus.rs kako bismo utvrdili termin za instalacju, konfiguraciju i obuku za rad sa ESIR-om Calculus Kasa ver.950/2022.A. Ukoliko ste već korisnik Calculus softvera, možete poslati zahtev direktno Calculus tehničkoj podršci podrska@calculus.rs.

Informacije
Ukoliko su Vam potrebne detaljne informacije na ovu temu, u nastavku su prezentovani i objašnjeni svi potrebni koraci kako biste se uspešno i pravovremeno eFiskalizovali.

Potrebni podaci za generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru

Da biste program Calculus Kasa mogli da koristite, potrebno je da u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji obezbedite Root i CA sertifikate, bezbednosni element i registrujete adresu poslovnog prostora kod Ministarstva finansija – Poreska uprava i pravilno ih instalirate na računar na koji ćete instalirati program Calculus Kasa 950/2022.A.

EFU - Elektronski fiskalni uređaj za izdavanje fiskalnih računa zajedno čine:

 1. ESIR - Calculus Kasa 950/2022.A,
 2. LPFR - lokalni procesor fiskalnih računa,
 3. BE - bezbednosni element
Pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa potrebno je da Poreskoj upravi elektronskim putem dostavite podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima ćete koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Podatak o NAZIVU poslovnog prostora i poslovne prostorije će biti upisan u bezbednosni element i ne može se samostalno menjati, bez promene bezbednosnog elementa.

Prijava za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora dostavljate elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi https://eporezi.purs.gov.rs/. Pre podnošenja prijave pripremite niže nabrojane podatke:

 • PIB poreskog obveznika;
 • Naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije;
 • Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 • Tip poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 • Geolokaciju poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate);
 • Adresu poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 • Vrste delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;
 • Datum početka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koju je podneta prijava;
 • Datum privremenog zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 • Datum prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;
 • Kvadraturu poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 • Status poslovnog prostora i poslovne prostorije (aktivan/neaktivan).
U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako prestanete da obavljate delatnost u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, dužni ste da te podatke dostavite Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od Vas, dužni ste da te podatke dostavite Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.
Korisno je znati
 • U skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS" broj 31/21, 93/21 ) u prijavi PGJO kao tip poslovnog prostora unosi se podatak da se radi o Fiksnom poslovnom prostoru, i u tom slučaju potrebno je uneti podatke o adresi poslovnog prostora gde se fizički nalazi EFU a ne podatak o adresi sedišta poreskog obveznika.
 • U slučaju da obavljate maloprodaju u okviru prostora Vaše firme u kojem imate registrovanu maloprodaju, radi prodaje fizičkim licima i istovremeno nudite i mogućnost naručivanja putem interneta (internet trgovina), prilikom prijave poslovnog prostora u tom slučaju prijavljuje se jedan poslovni prostor/prostorija i možete evidentirati sav ostvareni promet preko jednog elektronskog fiskalnog uređaja.

Obaveza podnošenja prijave poslovnog prostora - PGJO

Posredstvom portala ePorezi, kao poreski obveznik potrebno je da prijavite poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima obavljate delatnost za koju je neophodno posedovanje fiskalnog uređaja. Vaša obaveza kao obveznika fiskalizacije je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavite podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama radi generisanja jedinstvene oznake, kako bi mogli da započnete proces eFiskalizacije.

Podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama dostavljate Poreskoj upravi podnošenjem prijave putem portala ePorezi. Nakon pristupa portalu ePorezi, birate prijavu sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO) i ručno unosite lične podatke kao što su broj telefona i mejl adresa, kao i podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama. Pregled svih prijavljenih poslovnih prostora i poslovnih prostorija možete videti klikom na listu poslovni prostor u okviru prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO).

Pogledajte i kratki video za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem - VIDEO UPUTSTVO.

Postupak prijave - PGJO

Sledi uputstvo za podnošenje prijave za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO).

Pokrenite aplikaciju "e-Porezi" i prijavite se. Nakon prijavljivanja na internet portal ePorezi (https://eporezi.purs.gov.rs/), izaberite poreskog obveznika za kojeg podnosite zahteve i u okviru sekcije "Izbor prijave" izaberite prijavu sa nazivom PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) (vidi sliku).

Učitaj sliku

Unos nove prijave vrši se izborom opcije "Tesktualni unos", koja se koristi za ručni unos podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama (vidi sliku).

Učitaj sliku

Nakon izbora tekstualnog unosa pristupa se formi "Podaci o podnosiocu". Izaberite "Vrstu prijave" (polje 1.1) i ručno popunite podatke "Telefon kontakt osobe" (polje 1.5) i "Elektronska pošta" (polje 1.6). Sačuvajte unete podatke klikom na dugme "Sačuvaj" (vidi sliku).

Učitaj sliku

Iz padajućeg menija "Vrsta prijave" izaberite prvu opciju:

 1. Upis u registar - koristi se za prvo prijavljivanje poslovnog prostora i poslovne prostorije.
Podatke koje ste uneli u okviru ove forme sačuvajte klikom na dugme "Sačuvaj", nakon čega se prikazuje nova stranica (vidi sliku).
Učitaj sliku

Kliknite na (znak + u krugu sa nazivom "Unos poslovnog prostora") da otvorite formu "Poslovni prostor" u koju unosite podatke - "Podaci o poslovnom prostoru" (vidi sliku).

Učitaj sliku

Sada kada ste izabrali vrstz prijave za prvi upis u registar, potrebno je da unesete tražene podatke u predviđena polja:

2.1 Naziv poslovnog prostora – polje je predviđeno za slobodan tekstualni unos podatka o nazivu poslovnog prostora. Ovo polje prvo morate otključati klikom na katančić u zaplavljenom krugu.

NAPOMENA
U nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.1) potrebno je uneti ISKLjUČIVO NAZIV prijavljenog maloprodajnog objekta u kome će biti instaliran elektronski fiskalni uređaj i nema potrebe ponavljati naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije, osim ako to nije i naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije. Takođe se u ovo polje ne unosi adresa, tip objekta ili naziv delatnosti.
PRIMER
Ako je npr. Vaša firma "Samostalna trgovinska radnja „Supermarket ABC" preduzetnik Petar Petrović" i imate maloprodajni objekat pod nazivom "Prodavnica Bambi", koji je na adresi "Mirijevski Bulevar 152, Beograd" u tom slučaju u prijavi PGJO u polje 2.1 unosite samo: Prodavnica Bambi. PIB i naziv obveznika fiskalizicije preuzimaju se iz Registra, dok se podaci o adresi i mestu poslovnog prostora i poslovne prostorije preuzimaju iz polja 2.3 do 2.9 ove prijave. Jedinstvena oznaka poslovnog prostora i poslovne prostorije će se upisati u bezbednosni element nakon dodele (u ovom primeru 10000001 od strane Poreske uprave, u procesu personalizacije bezbednosnog elementa (vidi sliku).

Učitaj sliku

2.2 Tip poslovnog prostora – polje popunjavate izborom jednog od ponuđenih tipova iz padajućeg menija (Fiksni, Pokretni, Daljinska trgovina, Automat)

1. Fiksni (nepomični objekti, nekretnine)

 • Ako ste izabrali ovaj tip, potrebno je da unesete podatke o adresi Vašeg poslovnog prostora.
 • Izbor je omogućen izborom iz predefinasanog adresnog registra do nivoa kućnog broja (polja 2.3 – 2.6 koriste padajući meni); polja 2.7 – 2.9 mogu se popuniti ručnim unosom ukoliko je potrebno.
  • Ukoliko su podaci o adresi izabrani iz adresnog registra (korišćenjem padajućeg menija) podaci o geografskoj širini i dužini će biti automatski popunjeni.
  • Ukoliko podaci o adresi nisu dostupni putem adresnog registra, potrebno je označiti/čekirati polje "Slobodan unos" i ručno popuniti podatke u poljima 2.5 "Naziv ulice" i 2.6 "Kućni broj".
2. Pokretni - na prenosivim prodajnim objektima (vozilo), rad na terenu (npr. hidroizolateri, vodoinstalateri...)

 • Izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sa podacima o Vašem sedištu, dok ostale podatke popunjavate ručno. U polje "Dodatno" potrebno je uneti jedinstvenu oznaku poslovnog prostora (npr. registarska oznaka vozila i sl.). U prijavi PGJO ne unosite kvadraturu pokretnog poslovnog prostora već podatak o kvadraturi Vašeg sedišta u m2.

3. Daljinska trgovina (trgovina putem interneta)

 • Izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sedištem poreskog obveznika, dok ostale podatke popunjavate ručno.

4. Automat (autoperionice, mašine za prodaju kafe, grickalica i benzinske pumpe bez posade...)

 • Izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni Vašim sedištem (pri čemu je moguće izmeniti adresne podatke korišćenjem padajućeg menija), dok se ostali podaci popunjavaju ručno. Automati su isključivo samonaplatni uređaji (autoperionice, mašine za prodaju kafe, grickalica i benzinske pumpe bez posade...).

2.10 Šifra delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji – polje popunjavate izborom jedne od ponu-đenih šifara iz padajućeg menija (šifarnika delatnosti) za delatnost koju obavljate u poslovnom prostoru/prostoriji.

2.11 Kvadratura – polje popunjavate brojčanim podatkom o površini poslovnog prostora u m2.

2.12. Datum početka – potrebno je uneti podatak o datumu od kada koristie poslovni prostor. Ovaj datum može biti i u budućnosti.

Nakon završenog unosa svih podataka o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama, prijavu je potrebno da potpi-šete klikom na dugme "Potpiši i podnesi" – prijava dobija status "Predata". Kako bi prijava dobila konačan status "Podneta", neophodno je da kliknete na dugme "Osveži status".
SAVET
Ukoliko prijava dobije status "Odbijena/Neispravna", proverite "Lista neispravnosti" u okviru prijave, izmeniti/ispraviti podatke u prijavi i ponovo je podnesite kako bi dobila konačan status "Podneta".
KORISNO JE ZNATI
Bez obzira što u nekim poslovnim prostorima već obavljate delatnost, prilikom prvog prijavljivanja tih prostora i prostorija u Registar poslovnih prostora, bira se opcija 1. Upis u registar, isto kao i za nove poslovne prostore u kojima tek planirate da započnete obavljanje delatnosti.
VAŽNO
Ukoliko ste postupili drugačije u odnosu na gore navedena pravila prilikom podnošenja prijave sa podacima za poslovni prostor i poslovne prostorije, potrebno je da obrišete poslovni prostor i poslovnu prostoriju koja je dobila jedinstvenu oznaku i da podnesete novu prijavu u kojoj ćete iskazati podatke na ispravan način.

Za svaku uspešno podnetu PGJO prijavu dobićete u sekciji "Poresko sanduče" obaveštenje o generisanoj jedinstvenoj oznaci poslovnih prostora i poslovnih prostorija sa nazivom (vidi sliku).

Učitaj sliku

Pregled svih prijavljenih poslovnih prostora i poslovnih prostorija možete videti klikom na dugme "Lista poslovnih prostora" u okviru PGJO prijave.

UNOŠENJE ISPRAVKI

Ukoliko ipak nešto pogrešno unesete, moguće je promeniti neke od pogrešno unetih podataka bez brisanja poslovnog prostora i ponovnog unosa. Promena podataka poslovnog prostora i poslovne prostorije u registru vrši se izborom "Tekstualni unos", a zatim se u okviru sekcije "Podaci o podnosiocu" u polju 1.1 "Vrsta prijave" izabere opcija "3 Promena podataka u registru i popune se ostali podaci u formi". Nakon toga treba kliknuti na dugme "Sačuvaj".

Klikom na "Unos poslovnog prostora" pristupa se formi "Poslovni prostor", a zatim se iz padajućeg menija u polju "Jedinstveni ID" bira oznaka poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru. U okviru ove forme moguće je izmeniti podatke u zavisnosti na šta se odnosi promena u sledećim poljima:

2.10 Šifra delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji,
2.11 "Kvadratura" i "Dodatno", kao i u poljima
2.12 Datum početka privremenog prestanka
2.13 Datum završetka privremenog prestanka

Popunite polje 2.14. "Datum nastanka promene" koje je obavezno polje.

Dalji postupak je identičan kao i kod podnošenja prijave – potrebno je kliknuti na dugme "Potpiši i podnesi". Konačan status prijave je "Podneta".

Detalje oko načina izmene i brisanja poslovnog prostora i poslovne prostorije možete pronaći u Korisničkom uputstvu za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem koje se nalazi na linku.

Šta je Bezbednosni element?

Bezbednosni element (BE) je fiskalna komponenta koja se implementira kao specijalni softver ili uređaj. Može biti hardverski (kartica) ili softverski (digitalni sertifikat) element, koji izdaje Poreska Uprava, registrovanim obveznicima fiskalizacije. Služi da potvrdi autotentičnost obveznika fiskalizacije, kao i digitalni potpis za potpisivanje računa, čime se čuva njihov integritet prilkom slanja na server PU (SUF). Račun izdat bez BE, ne smatra se ispravnim fiskalnim računom. U trenutku prijave, važno je da navedete da li želite karticu na kojoj se nalazi bezbednosni element u punoj veličini ili perforiranu (kao za mobilnu telefoniju). Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, i povezivanja sa elektronskim fiskalnim uređajem (ESIR i LPFR), završen je proces eFiskalizacije.

Postupak naručivanja bezbednosnog elementa

Vratite se na sekciju za izbor prijava ili ukoliko ste se u međuvremenu odjavili sa portale ePorezi, prijavite se ponovo na internet portal ePorezi https://eporezi.purs.gov.rs/. U okviru sekcije "Izbor prijave" izaberite servis pod nazivom ESF (Elektronski servisi za fiskalizaciju) – (vidi sliku).

Učitaj sliku

VAŽNO
Da bi Vam servis ESF bio dostupan neophodno je da ste prethodni korak uspešno završili, odnosno da ste uspešno podneli PGJO prijavu (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije). Ukoliko Vam servis ESF nije dostupan vratite se na prijavu sa nazivom PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) i proverite status prijave.

Nakon izbora otvara se forma za unos CAPTCHA koda (sigurnosnog koda) koji se pojavljuje na ekranu, prepišite ga u polje ispod (vidi sliku).

Učitaj sliku

Zatim kliknite na dugme "Pošalji", da pristupite u ESF. Otvara se forma (vidi sliku).

Učitaj sliku

Na vrhu stranice nalazi se meni putem kojeg pristupate različitim funkcionalnostima elektronskog sistema fiskalizacije ESF. Da biste podneli prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa izaberite opciju "Administracija\Zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa" (vidi sliku).

Učitaj sliku

Nakon toga na sledećem ekranu, kliknite na dugme "Zahtevaj bezbednosni element" (vidi sliku).

Učitaj sliku

U okviru iskačućeg dijalog prozora "Zahtevaj bezbednosni element" koji se pojavljuje na ekranu, iz padajućeg menija izaberite poslovni prostor/prostoriju, koju ste prethodno prijavili putem PGJO prijave (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) i kliknite na dugme "Pošalji" (vidi sliku).

Učitaj sliku

U sledećem koraku otvara se ekran na kome su prikazani elementi od značaja za postupak izbora bezbednosnog elementa za poslovni prostor/prostoriju koji ste izabrali: Adresa, Mesto, Opština, Status, Filijala Poreske uprave za podizanje kartice – (vidi sliku).

Učitaj sliku

U okviru ove forme, odredite osobu, tj. upišite Ime, Prezime i Broj identifikacionog dokumenta osobe koja će u Filijali Poreske uprave preuzeti bezbednosni element.
VAŽNO
Unesite broj identifikacionog dokumenta koji ima fotografiju (lična karta, pasoš, ...).

Nakon toga, u okviru iste forme, izaberite vrstu bezbednosnog elementa za izabrani poslovni prostor/prostoriju – u sekciji "Pametne kartice" i/ili u sekciji "Sertifikati" – u zavisnosti koju vrstu bezbednosnog elementa nameravate da koristite na izabranom poslovnom prostoru/prostoriji.

Postupak izdavanja pametne kartice

Ukoliko izaberete "Pametna kartica", nakon klika na znak plus (+) otvara se polje za izbor PIN koda i formata Pametne kartice – (vidi sliku). PIN kod je četvorocifreni broj koji će se koristiti za Pametnu karticu za koju podnosite prijavu za izabrani poslovni prostor/prostoriju. Format pametne kartice birate iz padajućeg menija:

 • Full Format – kao kreditna kartica poslovne banke.
 • SIM Format – perforirana kao kartica za mobilni telefon.

Učitaj sliku

NAPOMENA
PIN je uvek 4 cifre.

Kliknite na dugme "Pošalji". Tom prlikom se otvara dijalog prozorčić za kontrolno pitanje (vidi sliku).

Učitaj sliku

Potvrdnim odgovorom na kontrolno pitanje postupak podnošenja prijave za izdavanje bezbednosnog elementa se završava, o čemu dobijate obaveštenje (vidi sliku).

Učitaj sliku

Nakon uspešnog podnošenja prijave, u Vaše Poresko sanduče će stići obaveštenje o statusu prijave, a sama prijava se prosleđuje na odobrenje Poreskoj upravi.

Kada prijava bude odobrena, u Vaše Poresko sanduče stiže obaveštenje o izradi Pametne kartice, kao i vremenu preuzimanja u nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Postupak izdavanja sertifikata

Ukoliko ste izabrali "Sertifikat", nakon klika na znak plus (+) otvara se polje za izbor PIN koda sertifikata (vidi sliku).

Učitaj sliku

Izabrani PIN kod je dužine osam karaktera (kombinacija slova i brojeva) i koristi se za Sertifikat za koji podnosite prijavua za izabrani poslovni prostor/prostoriju.

Dalji postupak je identičan podnošenju prijave za Pametnu karticu.

Nakon uspešnog podnošenja prijave, u Vaše Poresko sanduče stiže obaveštenje o statusu prijave, a sama prijava se prosleđuje na odobrenje Poreskoj upravi.
Nakon što vaš zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa u obliku digitalnog sertifikata bude odobren, u poresko sanduče na portalu ePorezi će Vam stići poruka od Poreske uprave sa vezom (linkom) za preuzimanje sertifikata i svim potrebnim akreditivima: JID bezbednosnog elementa, lozinka i PAK.

NAPOENA
Tokom jednog postupka podnošenja prijave moguće je podneti prijave za više bezbednosnih elemenata (Pametnih kartica i/ili Sertifikata).

U svakom trenutku, u okviru sekcije "Pomoć", dostupna Vam je "Relevantna tehnička dokumentacija" koja treba da olakša korišćenje ESF (vidi sliku).

Učitaj sliku

KORISNO
Preuzmete kompletno uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa ovde.
VAŽNO
Zatražite od PU izradu bezbednosnog elementa za određeni PIB i poslovni prostor tek kada budete spremni za eFiskalizaciju. Kako je tranzicioni period traje do 30. aprila 2022. godine a prodajni objekat uđe u tranzicioni period, obaveza je da svi fiskalni uređaji u tom objektu budu u istom statusu.

Unos JID-a poslovnog prostora u Calculus12

Po završenoj registraciji poslonog prostora, neophodno je da instalirate i povežete elektronski sistem za izdavanje računa ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A, lokalni procesor fiskalnih računa LPFR i bezbednosni element BE. Po izvršenog instalaciji sve tri navedene komponente Elektronskog Fiskalnog Uređaja EFU, neophodno je da unesete Jedinstveni Identivikator JID u Calculus program "Prodavnica". Ukoliko već koristite Calculus12 ERP, JID možete uneti odmah po dobijanju e-pošte sa obaveštenjem o uspešnoj registraciji poslovnog prostora.

Unos JID-a u Calculus12

U programu "Prodavnica" iz glavnog menija birajte opciju "Osnovni podaci → Organizacione jedinice preduzeća", razgranajte strukturu OJ u okviru obrnutog stabla, selektujte prodajnii objekat i otvorite listić za definisanje naplatnih mesta klikom na "Napl. mesta" i unesite JID u kolonu "JID" (vidi sliku).

Učitaj sliku

Kolona "JID" - Jedinstveni identifikator (JID) jedinstveno identifikuje svaki digitalni sertifikat izdat od strane Poreske uprave. Jedinstveni identifikator se uvek sastoji od nasumično generisanog alfanumeričkog niza od 8 znakova (velika slova). Jedinstveni identifikatori se takođe koriste za formiranje jedinstvenog PFR broja računa.

I na kraju, potrebno je da obezbedite čitač elektronskih kartica za bezbednosni element (BE) i rezervišete jedan slobodni USB port na računaru na koji ćete ga priključiti i instalirati drajvere za pravilan rad čitača kartica.


Korisni linkovi za e-fiskalizaciju:

http://budiefiskalizovan.gov.rs/
https://purs.gov.rs/
https://eporezi.purs.gov.rs/

Preuzimanje instalacija:

RCA sertifikat se preuzima sa linka: RCA
ICA sertifikat se preuzima sa linka: ICA
Neautorizovani LPFR eFiskalizator 2022 instalacioni fajl možete preuzeti sa linka: eFiskalizator 2022
Neautorizovani FoxCreek ESDC instalacioni fajl možete preuzeti sa linka: FoxCreek ESDC
Neautorizovani midlleware POS2SDC instalacioni fajl možete preuzeti sa linka: POS2SDC
Neautorizovani upgrade za midlleware POS2SDC autoraspakivajući fajl možete preuzeti sa linka: POS2SDC_SE.exe
Nelicencirani ERP Calculus12 instalacioni fajl možete preuzeti sa linka: ERP Calculus12