CALCULUS KASA - PODEŠAVANJE KASE

Uputstvo za podešavanje ESIR-a Calculus Kasa ver.950/2022.A

KORISNIČKO UPUTSTVO

Podešavanje kase


Podešavanje kase započnite kada ste sigurni da ste u potpunosti završili sledeće korake:

 • Instalacija najnovije verzije Calculus12 softverskog paketa,
 • Provera ispravnosti čitača kartice i Bezbednosnog elementa,
 • Instalacija, licenciranje i konfigurisanje POS2SDC-a,
 • Instalacija, licenciranje i konfigurisanje LPFR-a,
 • Konfigurisanje INI datoteka pop97.ini, user.ini i tkasa.ini,
 • Testiranje Calculus12/Calculus Kase za rad u sistemu elektronske fiskalizacije i postavljenom okruženju,
 • Podešavanje štampe, margina, položaja i čitljivosti QR koda.

Sada kada je Calculus Kasa spremna za fiskalizaciju, potrebno je da unesete inicijalne podatke kao što su šifre, nazivi i barkodovi artikala, cenovnici, zalihe, i td. Ukoliko niste sigurni da ste sve dobro podesili za rad, naša tehnička podrška je tu da vam pomogne oko podešavanja i obuke - podrska@calculus.rs.‎

Unos podataka o firmi

Kliknite na prečicu na radnoj površini "Calculus12" da otvorite APLIKACIONI MENI, (vidi sliku).

Aplikacioni meni

U aplikacionom meniju pronađite i kliknite na dugme "PRODAVNICA". Otvoriće se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Birajte iz padajućeg menija bazu "C12Local", unesite predefinisani naziv korisnika "demo" i lozinku "demo", odnosno - bazu, naziv korisnika i lozinku koje ste dobili od Vašeg administrator baze i kliknite na dugme "Potvrdi" da bi ste se prijavili u program "Prodavnica", (vidi sliku).

Prijava

Iz glavnog menija programa "PRODAVNICA" birajte "Opcije → Opcije programa...". U dijalog prozoru "Opcije" izaberite listić "Detalji dokumenata i pregleda" i u sekciji "Kasa" potvrdite ček polje "Baza je za kasu". Prihvatite promene klikom na dugme "Primeni" i "Potvrdi", (vidi sliku).

Baza je za kasu

Iz glavnog menija programa "PRODAVNICA" birajte opciju "Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme". Unesite podatke Vaše firme (preduzeće, preduzetnik). Snimite sve izmene sa CTRL+S, (vidi sliku).

Organizaciona struktura firme

CALCULUS PRAVILO
Pri dodeli naziva u polje "Naziv" unesite interni (skraćeni) naziv firme koji će vam olakšati pronalaženje naziva firme u hijerarhiji organizacionih jedinica i padajućim listama za izbor kreatora dokumenta. U polje "Pun naziv" unesite naziv onako kako je upisan u registar privrednih subjekata (APR) pre svega zato što će taj naziv biti štampan na svim dokumentima.

Definisanje prodajnog objekta

Po završenom unosu podataka o preduzeću kreirajte maloprodajni objekat u okviru organizacione strukture preduzeća, (vidi sliku).

Maloprodaja

Prodajni objekat je ujedno i maloprodajni magacin. Definišete ga u sekciji magacin.

Definisanje magacina objekta

Magacin definišite izborom tipa magacina "Prodavnica" iz padajuće liste polja "Tip:", (vidi sliku).

Magacin

Unesite podatke o magacinu i snimite sve izmene (CTRL+S).
CALCULUS PRAVILO
Pri dodeli naziva prodajnom objektu u polje "Naziv" unesite interni naziv koji će vam olakšati pronalaženje objekta u hijerarhijii i padajućim listama za izbor kreatora i magacina. U polje "Pun naziv" unesite naziv onako kako je upisan u registar privrednih subjekata (APR) pre svega zato što će taj naziv biti štampan na svim eksternim dokumentima.

Definisanje naplatnih mesta

U okviru obrnutog stabla selektujte prodajnii objekat i otvorite listić za definisanje naplatnih mesta klikom na listić "Napl. mesta" i ubacite novi red, (vidi sliku).

Naplatna mesta

U listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl. mesta" u prodajnom objektu koji ste upravo definisali pod internim nazivom "Prodavnica" - ubacite novi red CRTL+U.
 • Kolona Naziv - dajte naziv prodajnom mestu, npr. KASA-1;
 • Kolona Vrsta dokumenta - iz padajuće liste izaberite "Kasa-Račun".
  NAPOMENA
  U vrstama dokumenata za tip dokumenta "Kasa-račun" predefinisana je istoimena vrsta dokumenta "Kasa-Račun".

 • Kolona Inicijalno sred.pl. - unos inicijalnog sredstva plaćanja treba postaviti na ono sredstvo plaćanja koje je najčešće na naplatnom mestu. Uobičajeno je da se gotovina najčešće koristi prilikom plaćanja pa u tom slučaju iz padajuće liste birajte opciju "Gotovina";
 • Kolona Tip kase - iz padajuće liste izaberite tip kase npr. "Metadata POS2SDC". Ukoliko ne koristite elektronski fiskalni uređaj (EFU) postavite tip kase na "Interna". U tom slučaju štampaće se nefiskalizovani računi;
 • Kolona Šifra - program "Kasa" i ostali Calculus12 programi, artikle mogu prepoznavati po skrivenom ključu baze podataka, šifri artikla i po šifri iz šifarnika artikala. Polje Šifra postavite na vrednost Ključ;
 • Kolona Parametri - levim dvoklikom miša na polje u odgovarajućem redu otvara se dijalog prozor za podešavanje parametara programa KASA "Parametri kase". Potvrdite ček sa desne strane od opisa funkcije kako biste aktivirali/deaktivirali određenu funkciju programa Kasa i postavljenog fiskalnog uređaja. Opis parametara kase:
  • Pozicionirati se prvo na: - pri otvaranju svake nove stavke kasa računa u programu KASA u zavisnosti od izbora kursor će se prvo postaviti u polje koje ste ovde izabrali tj. u polje Šifra, Barkod ili Naziv.
  • Prikaz najčešćih artikala: - potvrđivanjem opcije biće prikazani artikli sa največom frekvencijom prodaje.
  • Lager sortirati po frekvenciji prodaje: - U pregledu lagera na F4 biće prvo prikazani artikli sa najvećom frekvencijom prodaje.
  • Dužina stringa za količinu: - u polju "Kol" za količinu u stavci kasa računa neće biti dozvoljen unos celih brojeva sa većim brojem cifara od ovde definisanih.
  • Prikazivati artikle sa stanjem 0: - u cenovniku u kasi na F4 biće prikazani i artikli kojih nema na stanju u magacinu prodavnice.
  • ENTER prebacuje u novi red: - pritisak na taster ENTER otvara novi red u kasa računu za prodaju sledećeg artikla.
  • Dozvoljen izlaz veći od stanja: - program KASA kontroliše stanje u magacinu prodavnice artikala preostalih za prodaju. Potvrđivanjem ove opcije program ne kontroliše količinu na zalihama i moguće je uneti bilo koju količinu za prodaju u stavku kasa računa.
  • Dozvoljena izmena cene: - program KASA inicijalno uzima cenu iz cenovnika prodavnice koja se ne može menjati ali potvrđivanjem ove opcije moguće je ući u poljr "Cena" i promeniti cenu.
  • Dozvoljen unos popusta: - inicijalno se iznos popusta ne može menjati. Potvrđivanjem ove opcije moguć je unos proizvoljnog procenta popusta u polje "%". Po unosu procenta program pita dali želite da uneti popust u procentima bude primenjen i na sve sledeće artikle u kasa računu.
  • U lageru prikazati raspoloživo i rezervisano: - prikaz kolona u prozoru "Cenovnik F4" biće proširen i za kolone "Raspoloživo" i "Rezervisano". Ove kolone će biti prazne ukoliko nije istovremeno aktivna opcija Prikazati stanje lagera na F4:.
  • Barkod tražiti i među serijskim, kontrolnim i kataloškim brojevima: - potvrdom ove opcije biće pored evidencije barkodova pretraživani i serijski brojevi, kontrolni brojevi i kataloški brojevi koji se unose u prozoru "Artikli" osim kontrolnih brojeva koji se unose u ulaznim dokumentima robe.
  • Obavezan unos prodavca: - bez obzira ko je otvorio program KASA, tokom izrade kasa računa mora se uneti prodavac.
  • Ispis tekstova na displej: - potvrđena opcija omogućuje ispis teksta na dodatnom displeju za kupca. Preporučuje se da predefinisano bude isključeno.
  • Identifikacija kasira pri svakoj naplati: - ukoliko je ova opcija potvrđena nije moguće naplatiti kasa račun niti štampati fiskalni isečak bez unosa kasira i lozinke.
  • Prikazati stanje lagera na F4: - parametar za naplatna mesta kojim može da se isključi prikaz stanja lagera na F4, čime se može znatno ubrzati pretraga artikala ako stanja nisu bitna.
  VAŽNO!
  U slučaju da u jednom prodajnom objektu definišete više naplatnih mesta, parametri kase se zasebno definišu za svako prodajno mesto i mogu biti različito postavljeni.

 • Kolona Tastaura - izbor unapred definisanih matrica tastatura za kasu i dodelu artikla svakom od tastera ponaosob. Za unos tastera kase dvoklikom na ovo polje otvorite prozor "Tasteri za kasu:". Sistem programiranja tastera ne poseduju sve kase te se ovaj deo odnosi samo na specifične uređaje. Više na ovu temu možete pročitati u delu uputstva Tipovi tastatura za kase.
 • Kolona Kasa gleda lager magacina - kako bi se prodata količina artikla preko fiskalnog uređaja povezanog na programa "Kasa" obračunala u rezervisane količine potrebno je uneti magacin prodajnog mesta u ovo polje. Svi artikli na prodajnom mestu koji se prodaju sa svih kasa u objektu biće rezervisani a konačno će biti skinuti sa stanja na kraju dana kreiranjem izlazne kalkulacije maloprodaje.
 • Kolona Mag. povrata. - magacin u koji se vraćaju reklamirani artikli i sl.
 • Kolona Mag. proizvodnje - ukoliko je unet magacin proizvodnje, uzimaju se i raspoloživa stanja artikala iz ovog magacina.
 • Kolona "PZK" - ako je potvrđeno koristi definisanu poruku za kasira (dugme: "Poruka za kasira").
 • Kolona "NFT" - ne koristi se u fiskalizaciji 2022!
 • Kolona "IBFK" - ne koristi se u fiskalizaciji 2022!
 • Kolona "Vrsta PFR" – postavite procesor fiskalnih računa koji koristite, lokalni L-PFR ili virtuelni V-PFR
 • Kolona "JID" - Jedinstveni identifikator (JID) jedinstveno identifikuje svaki digitalni sertifikat izdat od strane Poreske uprave. Jedinstveni identifikator se uvek sastoji od nasumično generisanog alfanumeričkog niza od 8 znakova (velika slova). Jedinstveni identifikatori se takođe koriste za formiranje jedinstvenog PFR broja računa. Nakon što vaš zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa u obliku digitalnog sertifikata bude odobren, u poresko sanduče na portalu ePorezi će Vam stići poruka od Poreske uprave sa vezom (linkom) za preuzimanje sertifikata i svim potrebnim akreditivima: JID bezbednosnog elementa, lozinka, i PAK.
 • Kolona "Za fakturu" - ako je potvrđeno (čekirano) određuje da će se kasa koristiti za fiskalizaciju dokumenta "Faktura" ili "Faktura-povrat" iz programa "Prodavnica" i "Trgovina. Ukoliko je čekirano ovo polje, možete se prijaviti u program Kasa ali će Vam biti dostupne samo neke info funkcije, dok će prozor kase biti tamno plave boje, (vidi sliku).

  Fiskalizacija iz prodavniceitrgovine
 • Definisanje poruke za kasira

  Dugme "Poruka za kasira" - definišite i snimite poruku kasirima koju im možete slati putem programa "CALCULUS KASA".
  U toku rada na prodajnom mestu možete slati poruke kasirima preko programa "CALCULUS KASA". Potrebno je prethodno da definišete poruku koju ćete slati klikom na dugme "Poruka za kasira" u prozoru za unos i ažuriranje organizacionih jedinica, (vidi sliku).

  Definisanje poruke za kasira

  Opcije KEP knjige

  Dugme Opcije KEP - evidenciju prometa robe vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo, trgovinu na veliko ako poslovne knjige NE vode po principu dvojnog knjigovodstva, komisione usluge i otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu. Kako se preko programa "CALCULUS KASA" evidentira promet robe na malo potrebno je podesiti parametre KEP knjige za maloprodaju, (vidi sliku).

  Opcije KEP knjige

  Definisanje kasira

  Za pravilan rad programa i prijavu kasira u program neophodno je da u vrstama dokumenata vežete za svaku vrstu tipa dokumenta radna mesta kasira i kontrolora kasa u listiću za povezivanje radnih mesta "R.mesta". Preduslov je da imate definisana radna mesta koja ćete vezivati za zaposlene u firmi - kasira i kontrolora kase. Nazivi ovih radnih mesta mogu biti proizvoljni i najbolje je da ih imenujete onako kako su imenovana u sistematizaciji radnih mesta u Vašoj firmi.

  Za prijavu kasira u program "CALCULUS KASA" potrebno je da definišete radno mesto za kasire "Kasir". Pokrenite program "Prodavnica" i iz glavnog menija birajte opciju "Osnovni podaci → Radnici". U prozoru "Radnici" kliknite na dugme "Pregled" da izlistate sve unete radnike. Ukoliko nema kasira u evidenciji, ubacite novi red CTRL+U i u listiću "Lična karta" popuniti polja "JMBG" (jedinstveni matični broj građana), "MBP" (broj dosijea - matični broj u preduzeću), "Prezime" i "Ime" radnika koji će raditi na kasi i snimiti promenu sa CTRL+S, (vidi sliku).

  Definisanje kasira

  Zatim otvorite listić "Radno mesto", ubacite novi red sa CTRL+U. Iz padajuće liste polja za izbor radnog mesta "R.mesto:" birajte radno mesto "Kasir", (vidi sliku).

  Radno mesto

  Ukoliko nema definisanih radnih mesta, dvoklikom miša na prazno polje "R.mesto:" otvara se novi prozor "Radna mesta". Ubacite novi red CTRL+U i u polje "Šifra:" unesite šifru npr. "KAS", u polje "Naziv: unesite "Kasir", (vidi sliku).

  Radno mesto - kasir

  Iz padajuće liste za izbor organizacione jedinice polja "Org. jedinica:" birajte maloprodajni objekat definisan u organizacionim jedinicama u kojem je kasir zaposlen, npr. "Prodavnica". Zatim u polje "Od:" unesite datum od kojeg je radnik stupio na radno mesto kasira u org. jed. Prodavnica. Snimite promenu sa CTRL+S, (vidi sliku).


  Definisano radno mesto kasira

  U listić "Poslovno", u polje "Korisničko ime" unesite korisničko ime kojim će se kasir prijavljivati u program "CALCULUS KASA. Ako je npr. korisničko ime radnika za prijavu u program "Jasna" u polje "Korisničko ime" treba upisati "Jasna". Predefinisana vrednost ovog polja je "demo", (vidi sliku).

  Listić Poslovno
  VAŽNO
  Svaki korisnik Kase (Kasir) mora koristiti samo svoju šifru za jedinstvenu identifikaciju.
  NAPOMENA
  Ukoliko niste još uvek definisali različita korisnička imena i lozinke u admin bazi za kasira i kontrolora kase, za kasira možete koristiti podrazumevano korisničko ime "demo" i podrazumevanu lozinku "demo". U tom slučaju nećete moći da koristite nalog kontolora kase zbog zabrane da dva ili više radnika koriste Calculus Kasu koristeći isto korisničko ime i/ili istu lozinku. Nije dozvoljen unos duplog korisničkog imena i duple lozinke, u ovom slučaju "demo"!

  CALCULUS PRAVILO
  C12 pravilo: Prilikom prijave na program Calculus Kasa, od Vas će se tražiti da izaberete naziv radne baze (podrazumevano to je baza "C12Local"), naziv korisnika (podrazumevano "demo") i lozinku (podrazumevano "demo"). Korisničko ime i lozinku koje koristite da se prijavite u programe "Prodavnica" i "Calculus Kasa" unosite kroz listić "Poslovno" u polja "Korisničko ime:" i lozinku u "Fax:".

  Definisanje poslovođa maloprodaje

  Za prijavu poslovođe maloprodajnog objekta, odnosno kontrolora, u program "CALCULUS KASA potrebno je da definišete radno mesto za kontrolore kasa, odnosno poslovođe u maloprodajnim objektima "Poslovođa maloprodaje". Ukoliko nema poslovođa u evidenciji, ubacite novi red CTRL+U i u listiću "Lična karta" popuniti polja "JMBG" (jedinstveni matični broj građana), "MBP" (broj dosijea - matični broj u preduzeću), "Prezime" i "Ime" poslovođe i snimiti promenu sa CTRL+S.

  Zatim otvorite listić "Radno mesto", ubacite novi red CTRL+U. Iz padajuće liste polja za izbor radnog mesta "R.mesto:" birajte radno mesto "Poslovođa maloprodaje". Ukoliko nema definisanih radnih mesta, dvoklikom miša na prazno polje "R.mesto:" otvara se novi prozor "Radna mesta". Ubacite novi red sa CTRL+U i u polje "Šifra:" unsite šifru npr. "POSL", u polje "Naziv: unesite "Poslovođa maloprodaje", (vidi sliku).

  Radno mesto - kontrolor kase

  Iz padajuće liste za izbor organizacione jedinice polja "Org. jedinica:" birajte maloprodajni objekat definisan u organizacionim jedinicama u kojem je kasir zaposlen, npr. "Prodavnica". Zatim u polje "Od:" unesite datum od kojeg je radnik stupio na radno mesto poslovođe u org. jed. Prodavnica. Snimite promenu sa CTRL+S.

  U listić "Poslovno", u polje "Korisničko ime" unesite korisničko ime kojim će se prijavljivati poslovođa u program "CALCULUS KASA. Ako je npr. korisničko ime poslovođe za prijavu u program "Jovan" u polje "Korisničko ime" treba upisati "Jovan". Predefinisana vrednost ovog polja je "demo".

  Inicijalni kupac

  U programu "Prodavnica" otvorite prozor "Osnovni podaci → Komitenti" i kliknite na dugme "Pregled". Iz izlistanih komitenata selektujte komitenta "Fizičko lice". Ovog komitenta ne morate unositi u bazu jer je predefinisan, odnosn već je unet u bazu podataka. Ovom komitentu je potvrđeno polje "Zbirni kom. za fiz. lica", što znači da će u bazi podataka sav promet kase sa fizičkim licima biti evidentiran na jednog komitenta, odnosno ne morate otvarati poimenično kupce koji imaju svojstvo fizičkog lica. Ova funkcija je osebno korisa za Veb prodaju.

  Pređite na listić "Ostalo" i potvrdite ček polje inicijalnog kupca "Inic.kupac", (vidi sliku).

  Inicijalni kupac
  PRAVILO
  Naziv inicijlnog kupca se unosi u zaglavlje "Izlazne kalkulacije maloprodaje" (IKM) koju kreira program prilikom prenosa sa kase. Prenos sa kase pokreće se iz dijalog prozora "Komunikacija sa registar kasama" koji otvarate iz glavnog menija programa Prodavnica: "Osnovni podaci → Prenos sa kase".
  KORISNO JE ZNATI
  Kada je na komitentu "Fizičko lice" potvrđeno polje "Zbirni kom. za fiz. lica" u zaglavlja izlaznih kalkulazija maloporodaje u polje "Kupac:" umesto stvarnog naziva kupca biće unet naziv "Fizičko lice", dok će kolona "Kupac" u izlistanim izlaznim kalkulacijama maloprodaje biti bez bilo kakvog naziva, tj. prazna.

  Sredstva plaćanja

  U programu "Prodavnica" otvorite prozor "Osnovni podaci → Sredstva plaćanja" i proverite vezu vrsta sredstava plaćanja sa predefinisanim tipovima plaćanja, tj. parametarima kase. Parametri kase u programu ESIR Calculus Kasa predstavljaju propisane tipove sredstava plaćanja. Za svako sredstvo plaćanja možete definisati uslove plaćanja klikom na dugme "Uslovi plaćanja", (vidi sliku).

  Sredsva plaćanja

  Propisani tipovi plaćanja (parametri kase):
  • gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);
  • instant plaćanje - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
  • platna kartica - ako se plaćanje vrši platnom karticom;
  • ček - ako se plaćanje vrši čekom;
  • prenos na račun – virmansko plaćanje (nalog za uplatu ili nalog za prenos);
  • vaučer – poklon kuponi (vaučeri), novčani bonovi, interne kartice ili slična sredstva plaćanja;
  • drugo bezgotovinsko plaćanje – može biti npr. menica ili drugo sredstvo plaćanja koje se smatra dozvoljenim u skladu sa zakonom.
  Za svaki tip sredstva plaćanja, možete vezati više vrsta sredstava plaćanja, pa tako prilikom naplate u programu Kasa, kupac može koristiti više vrsta sredstava plaćanja od propisanih tipova plaćanja. Na primer, istu kupovinu (jedan kasa-račun) može platiti delom u gotovini i delom platnom karticom. U analitikama pazara program će razdvojiti gotovinu i platnu karticu, (vidi sliku).

  Vrste i tipovi sredstava plaćanja

  CALCULUS PRAVILO
  Obratite pažnju da se na štampi kasa-računa u rubrici Način plaćanja vidi samo tip sredstva plaćanja (parametar kase), a ne proizvoljni opisni naziv sredstva plaćanja kako ste ga vi definisali. Npr. ako ste za vrstu sredstva plaćanja definisali "VISA kartica", na štampi računa će biti prikazano "platna kartica". Možete definisati kao vrstu sredstva plaćanja više kreditnih i debitnih kartica. ali morate za svaku od njih vezati propisan parametar kase "platna kartica, i prilikom štampanja kasa-računa na njemu će se štampati samo tip sredstva plaćanja, u ovom slučaju "platna kartica. Na takav prikaz na štampi obavezuje Zakonodavac.

  Propisana sredstva plaćanja u ugostiteljstvu


  Zakonodavac je propisao i da se svi gore navedeni propisani tipovi plaćanja ne primenjuju u prometu usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se evidentira i drugi promet na malo. U tom slučaju morate za evidentiranje sredstava plaćanja da definišete isključivo sledeće opcije:

  • gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;
  • prenos na račun – virmansko plaćanje (nalog za uplatu ili nalog za prenos);
  • vaučer – poklon kuponi (vaučeri), novčani bonovi, interne kartice ili slična sredstva plaćanja;
  • drugo bezgotovinsko plaćanje – može biti npr. menica ili drugo sredstvo plaćanja koje se smatra dozvoljenim u skladu sa zakonom.
  To znači da će se plaćanje instant transferom na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom na kasa-računu označavati kao "gotovina" samo u slučaju prometa koji obavljaju obveznici fiskalizacije koji vrše promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, (vidi sliku).

  Vrste i propisani tipovi sredstava plaćanja u ugostiteljstvu

  Calculus dozvoljava unos više vrsta sredstava plaćanja ukoliko odlučite da kao ugostitelj analitički pratite tok gotovine, odnosno prodaju za gotov novac, po karticama i instant plaćanjima. Plaćanje instant transferom, platnom karticom i čekom na kasa-računu će se štampati kao "gotovina" ali će u pregledu po sredstvima plaćanja gotovina biti analitički razdvojena po sredstvima plaćanja koje ste sami definisali, (vidi sliku).

  Opcione vrste i propisani tipovi sredstava plaćanja u ugostiteljstvu

  Formiranje tipa cenovnika i cenovnika za kasu

  U glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite opciju "Osnovni podaci → Cenovnici". Detaljno uputstvo za kreiranjecenovnika pogledajte u uputstvi na veb stranici Prodavnica | Cenovnici..


  Formiranje maloprodajnog tipa cenovnika


  U programu "Prodavnica" iz glavnog menija birajte stavku "Osnovni podaci → Tipovi cenovnika" i definišite TIP maloprodajnog cenovnika. Ubacite red i popunite polje "Naziv" (proizvoljno - npr. "Maloprodajni cenovnik") i "Popuniti cenu" (MP cena), (vidi sliku).

  Tipovi cenovnika

  Formiranje cenovnika za kasu

  Prilikom izrade prvog ulaza artikala u malopradju (prodavnicu) preko ulazne kalkulacije maloprodaje kreiraće se potpuno automatski maloprodajni cenovnik. Potrebno je da sa dokumentom "Ulazna kalkulacija maloprodaje" u vrstama dokumenta u listiću "Cenovnici" povežete maloprodajni cenovnik koji koristite za kasu. Postupak je opisan nešto niže u poglavlju "Dodeljivanje cenovnika dokumentu "Ulazna kalkulacija maloprodaje".

  Formiranje virtuelnog cenovnika

  U programu Calculus Kasa od ver.950/2022.A po potrebi možete koristiti i tzv. virtuelne maloprodajne cenovnike. Virtuelni cenovnici ne postoje u bazi podataka već se kreiraju od postojećih cenovnika bilo kojeg tipa. Da kreirate virtuelni cenovnik otvorite prozor "Osnovni podaci → Tipovi cenovnika". Ubacite novi red (CTRL+U) i u kolonu "Šifra" unesite proizvoljnu šifru virtuelnog cenovnika npr. "VMP", u kolonu "Naziv" unesite naziv virtuelnog cenovnika npr. "Maloprodajni virtuelni cenovnik", u koloni "Bazni cenovnik" iz padajuće liste birajte cenovnik koji sadrži artikle i cene koji će biti osnov za formiranje cena u maloprodajnom virtuelnom cenovniku. U kolonu "Koeficijent" unesite koeficijent kojim će se množiti cene iz baznog cenovnika i formirati cene u maloprodajnom virtuelnom cenovniku. Koeficijent može biti manji ili veći od nule. Ovim koeficijentom se množi cena baznog cenovnika i dobija nova cena u virtuelnom cenovniku kao proizvod cene baznog cenovnika i koeficijenta. Način zaokruživanja cene birate u koloni "Način zaokruž." Zaokruženje cena u maloprodajnom virtuelnom cenovniku na ceo broj ili decimalni broj birate u koloni "Zaokruženje", (vidi sliku).

  Virtuelni cenovnik
  CALCULUS PRAVILO
  Virtuelni cenovnik se povezuje sa vrstom dokumenta definisan na tipu dokumenta "Kasa-Račun" s tim da bazni cenovnik mora biti povezan sa korenom organizacionom jedinicom (preduzeće) ili za organizaconu jedinicu maloprodaje za koju je vezano naplatno mesto u listiću "Naplatno mesto" u okviru organizacione strukture preduzeća.

  Vrste dokumenata

  U programu "Prodavnica" iz glavnog mnija birajte stavku "Osnovni podaci → Vrste dokumenata". U ovom prozoru definišete nove vrste dokumenata u okviru osnovnog tip dokumenta. Vrsta dokumenta predstavlja dete dokumenata određenog tipa dokumenta. Vrste dokumenata se kreiraju po određenim kriterijumima koji su zajednički za sve vrste dokumenata određenog tipa dokumenta: način knjiženja vrste dokumenta, veza vrste dokumenta sa cenovnicima, opcije specifične za datu vrstu dokumenta, ugovorni zahtevi, napomene, veze sa drugim vrstama dokumenata, radna mesta itd.

  Kreiranje vrste dokumenta "Kasa-Račun"

  U prozoru "Vrste dokumenata" iz padajuće liste polja "Tip dokumenta:" birajte tip "Kasa - Račun". U okviru tipa dokumenta "Kasa - Račun" otvorena je podrazumevana vrsta dokumenta "Kasa - Račun" za potrebe programa Calculus Kasa ver.950/2022.A. Ovde možete po potrebi kreirati nove vrste dokumenata istog tipa, (vidi sliku).

  Vrste dokumenta Kasa-Račun

  Dodeljivanje maloprodajnog cenovnika dokumentu "Kasa-Račun"

  Da vežete maloprodajni cenovnik za vrstu dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica idite na "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". Birajte listić "Cenovnici", ubacite novi red i iz padajuće liste kolone "Tip cenovnika" birajte odgovarajući maloprodajni cenovnik, (vidi sliku).

  Dodeljivanje maloprodajnog cenovnika dokumentu Kasa-Račun

  Da vežete maloprodajni virtuelni cenovnik za vrstu dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica idite na "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". Birajte listić "Cenovnici", ubacite novi red i iz padajuće liste kolone "Tip cenovnika" birajte odgovarajući maloprodajni virtuelni cenovnik.
  NAPOMENA
  Ukoliko koristite maloprodajni virtuelni cenovnik, ubacite novi red i ponovite gore opisani postupak stim što za tip cenovnika birate odgovarajući virtuelni cenovnik. Kreiranje virtuelnih cenovnika opisano je u poglavlju "Formiranje virtuelnog cenovnika za kasu".

  Dodeljivanje kasira vrsti dokumenta "Kasa-Račun"

  Veoma je važno da pravilno povežete evidenciju radnika koji prema opisu posla rade na izradi dokumenta "Kasa-Račun", odnosno koji imaju ovlašćenja da rade u programu Calculus Kasa.
  Da dodelite kasira vrsti dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica idite na "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". Otvorite listić za dodeljivanje radnih mesta ovoj vrsti dokumenta "R.mesta". Ubacite novi red CTRL+U i u kolonu "Svrha" unesite vrednost "Izdaje račun". U kolonu "Organizaciona jedinica" unesite organizacionu jedinicu u kojoj se fizički nalazi kasa (objekat). U kolonu "Radno mesto" unesite radno mesto "Kasir". Ukoliko dodeljujete više kasira, unesite u kolonu "Prioritet" 1 (jedan) za prvog kasira, 2 (dva) za drugog kasira i td., (vidi sliku).

  Dodeljivanje kasira vrsti dokumenta Kasa-Račun

  Dodeljivanje poslovođe vrsti dokumenta "Kasa-Račun"

  Ukoliko ste definisali radno mesto kontrolora kase i imate radnika na tom radnom mestu, potrebno je da ovde povežete i to radno mesto sa vrstom dokumenta "Kasa - Račun".
  Da dodelite poslovođu (kontrolora) vrsti dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica idite na "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". Otvorite listić za dodeljivanje radnih mesta ovoj vrsti dokumenta "R.mesta". Ubacite novi red CTRL+U i u kolonu "Svrha" unesite vrednost "Kontrola kase". U kolonu "Organizaciona jedinica" unesite organizacionu jedinicu u kojoj se fizički nalazi kasa (objekat). U kolonu "Radno mesto" unesite radno mesto "Poslovođa maloprodaje". Ukoliko dodeljujete više poslovođa, unesite u kolonu "Prioritet" 1 (jedan) za prvog poslovođu, 2 (dva) za drugog poslovođu i td.

  Dodeljivanje cenovnika dokumentu "Ulazna kalkulacija maloprodaje"

  Izaberite tip dokumenta "Ulazna kalkulacija maloprodaje" i kliknite na dugme "Pregled". Podrazumevana UKM je "Ulazna kalkulacija maloprodaje". Otvorite listić "Cenovnici" i ubacite novi red (CTRL+U). Povežite maloprodajni tip cenovnika sa UKM, smer je ka kupcu i potvrdite ček polje "Auto ažuriranje" kako biste obezbedili da se prilikom unosa UKM automatski ažurira maloprodajni cenovni. Možete potvrditi i ček polje "Formira ceo cenovnik" kako bi se posle svakog unosa nove UKM na datum UKM kreirao maloprodajni cenovnik sa svim artiklima, a ne samo sa artiklima unetih u stavke UKM, (vidi sliku).

  Dodeljivanje cenovnika dokumentu UKM
  SAVET
  Ukoliko radite prenos artikala iz VP u MP magacin koristite dokument "Prenosna dostavnica". Birajte tip dokumenta "Prenosna dostavnica" i ponovite opisanu proceduru za UKM kako biste omogućili automatsko ažuriranje maloprodajnog cenovnika iz stavki prenosne dostavnice – potvrdite ček polje „Až.cene u kasi:".

  Dažbine


  U glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite opciju "Osnovni podaci → Dažbine". Detaljno uputstvo za evidenciju dažbina pogledajte u uputstvi na veb stranici Prodavnica | Dažbine.

  Definisanje labela dažbina

  U programu "Prodavnica" iz glavnog menija birajte opciju "Osnovni podaci → Stope dažbina". Za tarife "PDVOS - PDV opšta stopa" i "PDVPS - PDV posebna stopa" unesite šifru poreske stope u kolonu "Labele" unosom poreskih labela. Kako trenutno nije moguće da program prihvati Poreske Labele u Produkciji označene ЋИРИЛИЧНИМ СЛОВИМА, koristimo mapiranje gde ćirilično slovo označavamo njegovim rednim brojem u АЗБУЦИ predstavljenim sa dve cifre (01,02,...,30 - Tabela 1.).

  Tabela 1.

  Ćirilička labela

  Mapirana numerička labela

  PDV%

  PDV

  kategorija

  Calculus PDV

  šifra

  Calculus labela

  А

  01

  0

  Није у ПДВ


  01

  Г

  04

  0

  Без ПДВ

  PDVPNP

  04

  Ђ

  06

  20

  Основни ПДВ

  PDVOS

  06

  Е

  07

  10

  Посебни ПДВ

  PDVPS

  07


  Za primer popunjenih labela (vidi sliku).

  Stope dažbina - Labele
  NAPOMENA
  Stopu "А" koriste lica koja nisu upisana u registar obveznika PDV-a za sva dobra, odnosno usluge koje se evidentiraju preko fiskalne kase. Ćirilične labele se unose kao dvocifreni redni broj tog slova u azbuci (npr. 01 je A, 08 je Ж, …)

  Artikli za kasu


  U glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite opciju "Osnovni podaci → Artikli". Prilikom unosa podataka o artiklima koji će biti prodavani preko kase, možete prilikom unosa naziva artikla, uneti izmenjen naziv artikla u polje "U kasi:", a sve u skladu sa raspoloživim brojem karaktera za štampu naziva artikla na fiskalnom računu. Detaljno uputstvo za evidenciju artikala pogledajte u uputstvi na veb stranici Prodavnica | Artikli (vidi sliku).

  Unos artikala

  Posle unosa svih artikala potrebno je da sve artikle automatski "ubacite" u magacin maloprodajnog objekta klikom na dugme artikli u magacinu "Art.u mag.". Selektujte maloprodajni magacin i ubacite sve artikle u magacin maloprodaje (vidi sliku).

  Prenos artikala u magacin prodajnog objekta

  Detaljno uputstvo kako možete ubaciti/izbaciti artikle u/iz magacina maloprodajnog objekta nalazi se na web stranici Prodavnica | Artikli u magacinu (vidi sliku).

  Artikli u magacinu

  Artikli koji se ne koriste za kasu

  Za isključivanje pojedinih artikala koji se više ne prodaju preko kase ili kako se ne bi videli u padajućim listama progama "CALCULUS KASA ver.950/2022.A" u prozoru programa "Prodavnica" odaberite opciju glavnog menija "Osnovni podaci → Artikli", izlistajte artikal koji se više ne koristi i u listiću "Artikal" potvrdite opciju "Ne koristi se". Da bi ova opcija bila aktivirana, u glavnom meniju programa "Prodavnica", birajte opciju menija "Osnovni podaci → Artikli u magacinu". Za isključivanje artikala koji se više ne prodaju preko kase ili kako se ne bi videli u padajućim listama potvrdite ček polje uz artikal u koloni "Ne koristi se" za svaki artikal koji se više neće prodavati preko kase, (vidi sliku).

  Artikli u magacinu

  CALCULUS PRAVILO
  Posle označavanja artikla da se više ne koristi u kasi, potebno je da pokrenete proceduru za ažuriranje kartica artikala u magacinu prodajnog objekta. Cenovnik u kasi i dalje sadrži artikle koji se ne koriste. Neophodno je da obrišete sve artikle iz cenovnika tako da se neće videti ni u cenovniku, ni u kasi ni bilo kojoj drugoj aplikaciji iz koje pozivate cenovnik.
  AŽURIRANJE KARTICA U MAGACINU
  Posle označavanja artikla da se više ne koristi u kasi, pokrenite proceduru za ažuriranje artikala u magacinu koji koristi program "CALCULUS KASA".

  POS tastature


  POS programabilna tastatura osim standardnih tastera ima i određeni broj "praznih" tastera koji na pritiska neće učiniti ništa ali se mogu programirati. Na primer program Calculus Kasa ver.950/2022.A koristi taster F8 kao taster za pazar "Ukupno". Možete da pritisnete ili taster [F8], ili kliknete mišem na dugme "Naplata (F8)". Programiranjem tastature možete postaviti potpuno novi taster na POS tastaturi [UKUPNO] koji prenosi programu da prikaže ukupan iznos prodaje.

  Programabilna POS tastatura

  Svrha programabilnih tastera je da možete imati tastere označene njihovom funkcijom. Umesto da pritisnete [F4] ili kliknete na dugme "Cenovnik (F4), da biste otvorili cenovnik sa tabelom zaliha artikala, možete programirati taster na tastaturi sa oznakom [Cenovnik]. Umesto da pritisnete [F3] da biste poništili prodaju, možete programirati taster sa oznakom [Poništi].

  Na POS programabilnim tastaturama takođe je moguće programirati taster da simulira određeni artikal umesto da ga unosite ručno u polje za unos naziva artikla. Na primer, možete programirati jedan taster da pošalje šifru nekog artikla, a na taster postavite naziv ili simbol artikla. Kada pritisnete taj taster, to će biti isto kao da ste uneli šifru i pritisnuli [ENTER] za prodaju artikla.
  KORISNO JE ZNATI
  Pritiskom na isprogramirani taster možete pozovati artikal samo ako ste u prozoru programa kasa odakle se unose artikli za prodaju.

  Tipovi POS tastatura

  Pokrenite APLIKACIONI MENI i kliknite na dugme "OSNOVNI PODACI". U programu "Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Hardver → Tipovi tastatura za kase" ubacite novi red (CTRL + U) i unesite naziv POS tastature, npr. "MAPPIT PCU". Unesite broj redova i kolona programabilnih tastera u skladu sa uputstvom koje ste dobili uz Vašu POS tastauru i snimite promene (CTRL+S).

  Sada kliknite na dugme u gornjem desnom uglu prozora pod nazivom "Tasteri" da pređete u "režim učenja". Kada želite da programirate taster, kliknite mišem u okviru matrice na određeni taster koji treba da simulira, a zatim na POS tastauri pritisnite taster koji želite da programirate. Kada završite kliknite na dugme "Potvrdi" da saopštite tastaturi da je "režim učenja" završen (vidi sliku).

  Tipovi POS tastatura

  Programiranje tastera POS tastature

  Da biste pridružili artikle tasterima POS tastature morate prvo definisati tip tastature za kasu, pogledajte prethodni korak, a zatim u programu "Prodavnica → Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme" za prodajni objekat kojem je dodeljena jedna ili više kasa, u listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl.mesta" iz padajuće liste polja "Tastaura" izaberite tip tastature koju ste definisali u prethodnom koraku, npr. "MAPPIT PCU". Snimite promene (CRTL + S) i dvoklikom na naziv tastaure u polju "Tastatura" otvorite prozor "Tasteri za kasu:".

  Kliknite na taster "Pregled". Označite artikal iz spiska artikala i držeći pritisnut levi taster miša prevucite odabrani artikal na površinu tastera prikazanog tipa tastature kome dodeljujete izabrani artikal. Ponovite ovu operaciju potreban broj puta kako biste svim slobodnim tasterima na POS tastaturi dodelili najčešće prodavane artikle (vidi sliku).

  Programiranje tastera POS tastature